Báo cáo đánh giá
hiện trạng ESG
Báo cáo ESG là báo cáo công bố thông tin về các yếu tố phát triển bền vững của doanh nghiệp theo tiêu chí ESG (Environment - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị). Quy trình báo cáo ESG bao gồm các hoạt động phân tích, lựa chọn chỉ tiêu, đo lường, tổng hợp và lập báo cáo công bố các thông tin trọng yếu của 3 trụ cột ESG
Tại sao cần thực hiện báo cáo về ESG?
Nhu cầu được cung cấp thông tin từ nhà đầu tư, kỳ vọng người tiêu dùng và các bên liên quan đặt ra yêu cầu về tính đầy đủ và minh bạch trong hoạt động cung cấp các thông tin phát triển bền vững.
Các chỉ số đánh giá theo các tiêu chí ESG giúp doanh nghiệp truyền đạt thông điệp về cam kết và tác động của mình đối với môi trường, xã hội đồng thời cung cấp cơ sở ban đầu để xây dựng chiến lược quản trị hiệu quả
Nguồn: Báo cáo đặc biệt đo lường chỉ số niềm tin của
Edelman: Tổ chức đầu tư
0%
Các nhà đầu tư tự tin rằng các công ty chú trọng đến sáng kiến về ESG sẽ đem lại cơ hội về mặt lợi nhuận trong dài hạn tốt hơn so với các công ty không chú trọng về ESG.
Ảnh hưởng của báo cáo ESG đến doanh nghiệp
01
Xây dựng uy tín và hình ảnh công ty
02
Thu hút nhà đầu tư và khách hàng
03
Giảm thiểu rủi ro tài chính
04
Nâng cao hiệu suất và khả năng cạnh tranh
05
Tuân thủ pháp luật và nâng cao quản lý xã hội
Cách thức tiếp cận bền vững của chúng tôi
Chiến lược kinh doanh
Hoạt động kinh doanh cốt lõi với khách hàng gắn với mục tiêu chuyển đổi bền vững
Cơ chế và chính sách
Quản lý rủi ro và xác định cơ hội tiềm năng dựa trên sự am hiểu và tuân thủ quy định hiện hành
Xu hướng hành vi
Xác định sự dịch chuyển về hành vi và kỳ vọng của các bên liên quan về tính bền vững (khách hàng, nhà đầu tư, hệ sinh thái, ...)
Công nghệ
Xác định các giải pháp chuyển đổi xanh và chuyển đổi số phù hợp định hướng bền vững của doanh nghiệp
Giá trị mang lại
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng báo cáo ESG theo các tiêu chuẩn và thông lệ tốt thế giới. Báo cáo ESG mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp, là bước đầu tiên để thực hiện lộ trình ESG bền vững
Thấu hiểu các bên liên quan
Thông qua khảo sát, phân tích chúng tôi thấu hiểu và xác định rõ phạm vi, các chỉ tiêu trọng yếu của báo cáo ESG theo thông lệ quốc tế
Áp dụng theo các tiêu chuẩn quốc tế
Chúng tôi hỗ trợ xây dựng báo cáo ESG của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế GRI, mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc SDG và thông lệ phù hợp với từng lĩnh vực
Lập báo cáo hiện trạng ESG
Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động khảo sát, xác định nhóm chỉ tiêu trọng yếu, tính toán, đối chuẩn ngành, và thiết kế yêu cầu dữ liệu, cấu trúc báo cáo phù hợp các thông lệ tốt nhất
Tích hợp mục tiêu kinh doanh bền vững
Dựa trên đánh giá toàn diện và phân tích xu hướng chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng mục tiêu phát triển bền vững, vừa đảm bảo các mục tiêu kinh doanh vừa đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Quản trị rủi ro ESG
Chúng tôi giúp doanh nghiệp nhận thức sớm được các rủi ro về ESG, từ đó xây dựng lộ trình tăng trưởng bền vững hiệu quả, phù hợp với thực tế doanh nghiệp
Tìm hiểu thêm về lộ trình Giảm phát thải
XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI XANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NHỰA

Xu hướng chuyển đổi xanh và định hướng tiếp cận cho doanh nghiệp sản xuất nhựa (Kỳ 1)

21 Tháng Hai, 2024
Hầu hết các loại nhựa thông thường đều có nguồn gốc từ hóa dầu, được sản xuất từ dầu và…
Trí tuệ nhân tạo tạo sinh nâng cao dịch vụ khách hàng ngành ngân hàng

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh GenAI nâng cao dịch vụ khách hàng ngành ngân hàng

02 Tháng Hai, 2024
Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành ngân hàng, nơi các…

Cơ hội lớn từ thị trường tín chỉ carbon

05 Tháng Một, 2024
Tín chỉ carbon và tín chỉ bù đắp carbon là khái niệm hay bị nhầm lẫn trên thị trường. Trong…
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.