Quy chuẩn thương hiệu FPT Digital

Giới thiệu
Bộ nhận diện thương hiệu mới

Bộ nhận diện thương hiệu mới phản ánh cam kết của FPT Digital trong việc không ngừng phát triển và đổi mới, trở thành một tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm. Bộ nhận diện phản ánh mục tiêu của chúng tôi nhằm đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng các đối tác khách hàng để chuyển đổi và phát triển trong nền kinh tế số. Chúng tôi tạo ra bộ quy chuẩn này để giúp bạn hiểu các yếu tố thương hiệu chính của chúng tôi.

Nhận diện thương hiệu mới

Bộ nhận diện thương hiệu mới giúp chúng tôi mang tới những tương tác và gắn kết nhất quán với khách hàng và đối tác trong quá trình hợp tác và làm việc.
c-1
c-2-1 c-3
c-4 c-5 c-6
c-7 c-8
Nhận diện trực quan mới
Mẫu hình thương hiệu
Mục đích của nhận diện trực quan FPT Digital là tạo ra một hệ thống hình ảnh thương hiệu thống nhất cho khách hàng, bất kể địa điểm của khách hàng, kênh kết nối hay dịch vụ mà họ sử dụng, tất cả đều được thể hiện rõ nhất thông qua bộ nhận diện thương hiệu.
  • Mẫu hình thương hiệu được tạo thành từ các vòng tròn chồng lên nhau tạo ra chuyển động, năng lượng và sự thay đổi liên tục. Thay đổi linh hoạt dựa trên tính bền vững và ổn định.
  • Các đường giao nhau thể hiện ý thức về một hệ thống được kết nối với mối quan hệ giữa 3 yếu tố chuyển đổi số là doanh nghiệp, con người và công nghệ.
  • Những hình tròn này là những hình tròn động, chúng luôn chuyển động và không cố định bởi một hình dạng xác định.
Hệ thống màu
Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong nhận diện thương hiệu của FPT Digital. Một bảng màu bổ trợ đã được phát triển để bổ sung cho màu sắc của thương hiệu. Việc sử dụng nhất quán các màu này sẽ góp phần tạo nên sự gắn kết và hài hòa cho bộ nhận diện thương hiệu FPT Digital trên tất cả các phương tiện.
Màu chính
White
FDX Navy blue
80%
60%
40%
20%
FDX Charcoal
80%
60%
40%
20%
FDX Maastricht Blue
80%
60%
40%
20%
Gradient
Màu bổ trợ
FDX blue
FDX light blue
FDX Cyan
White Smoke
Eerie Black
  • Màu sắc thương hiệu chính của FPT Digital là trắng và xanh navy. Đây là các màu bắt buộc trên tất cả các ấn phẩm của FPT Digital. Màu sắc bổ trợ mang đến sắc thái sống động, nhiệt huyết và tích cực khi sử dụng kết hợp với màu xanh navy.
  • Các màu nhấn có thể được kết hợp bằng cách chọn các màu tương tự trong cùng một tông màu (tức là các màu cạnh nhau).
Chữ viết
Aa
Tiêu đề
Tiêu đề sử dụng font Gilroy. Khi sử dụng Gilroy để tạo các tiêu đề trên tài liệu nhúng hoặc in cho FPT Digital, luôn thiết lập văn bản bằng kỹ thuật "kerning", với khoảng cách giữa hai ký tự là 0 với chữ in hoa ở đầu câu. Không để tất cả các chữ là chữ hoa hoặc tất cả là chữ thường khi sử dụng Gilroy để làm tiêu đề trên web. Đối với các tiêu đề nhỏ hơn, đặt khoảng cách giữa các chữ cái thành -1px và -2px cho các tiêu đề lớn hơn.
Gilroy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.,!?1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&%#*
Graphik
Văn bản & Đoạn văn
Tất cả các văn bản và đoạn văn sử dụng font Graphik. Khi sử dụng Graphik để thiết lập văn bản trên tài liệu nhúng hoặc in của FPT Digital, luôn tạo văn bản bằng kỹ thuật "kerning", chữ in hoa đầu mỗi từ hoặc chữ in hoa đầu câu (tùy theo nội dung). Không để tất cả các chữ là chữ hoa hoặc tất cả là chữ thường. Khi sử dụng Graphik cho chữ trên web, đặt khoảng cách giữa các chữ cái thành 0px cho các đoạn văn bình thường và -0,2px cho các đoạn văn dài.
Đồ họa thông tin và Dữ liệu trực quan
Trực quan hóa dữ liệu là một hình thức truyền đạt thông tin cô đọng và phức tạp dưới dạng đồ họa. Các hình ảnh thiết kế nhằm giúp người xem dễ dàng so sánh dữ liệu và kể chuyện dựa trên đó. Trực quan hóa dữ liệu có thể thể hiện dữ liệu thuộc nhiều loại và với độ lớn khác nhau: từ một vài điểm dữ liệu đến tập dữ liệu đa biến lớn.
Đồ họa thông tin
1
2
3
4
5
6
Dữ liệu trực quan
data-visual
Sử dụng bộ nhận diện thương hiệu FPT Digital
Tải về Bộ nhận diện thương hiệu đầy đủ
Chúng tôi đã biên soạn bộ quy chuẩn này nhằm giúp bạn hiểu rõ và biết cách sử dụng các yếu tố thương hiệu chính của chúng tôi. Bộ quy chuẩn đã được tối giản nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin.
FPT Digital – Bộ nhận diện thương hiệu
Cập nhật lần cuối 22 Tháng Mười Hai, 2021