Xây dựng đội ngũ nhân lực số

Quản lý thay đổi

Bất chấp các nỗ lực thúc đẩy, 84% các tổ chức gặp khó khăn trong việc thực thi thành công các dự án Chuyển Đổi Số *, nguyên nhân chủ yếu do sự kháng cự thay đổi nội bộ và thiếu sự hỗ trợ từ các cấp quản lý
Trong khi các doanh nghiệp đang tập trung cân nhắc tận dụng công nghệ để cải thiện các dịch vụ hướng tới khách hàng, doanh nghiệp còn ít chú ý tới vấn đề phản kháng với sự thay đổi có thể diễn ra trong nội bộ vì e ngại về các rủi ro thay đổi có thể đem lại.
Chuyển đổi số đòi hỏi đội ngũ nguồn nhân lực cần phải được đào tạo và trang bị các kĩ năng mới, phối hợp và hợp tác với nhau để thực hiện, tuy nhiên, việc quản lý thay đổi quy trình - xương sống của sự thành bại các dự án số vẫn còn đang chưa được chú trọng.
Nâng cấp phương thức quản lý thay đổi giúp
01
Giảm sự phản kháng và cải thiện mức độ tham gia từ nhân viên
02
Cung cấp kiến thức, thông tin minh bạch, chính xác cho nhân viên
.
03
Thay đổi hành vi phù hợp, rèn luyện tư duy trở nên nhanh nhạy hơn
04
Đảm bảo sự cam kết lâu dài từ các cấp lãnh đạo
05
Tạo ra văn hóa thay đổi linh hoạt trong tổ chức
Để đạt được các mục tiêu này, cách thức Quản lý Thay đổi trước kia bao gồm 3 yếu tố: Cam kết lãnh đạo, Nhận thức nhân viên và Quy trình quản lý thay đổi nghiêm ngặt. Mặc dù các yếu tố này rất quan trọng trong việc Quản lý thay đổi thành công, giống như mọi quy trình khác, để thích ứng trong thời đại số, cách thức Quản lý thay đổi này cần phải được cải tiến và cập nhật thêm.
Lãnh đạo cam kết hỗ trợ dài hạn Nhân viên được cung thông tin chính xác và đầy đủ change-left Quy trình với phương thức, công cụ và kế hoạch thực thi chi tiết
Quản lý thay đổi nội bộ
Chúng tôi cải tiến 3 yếu tố cũ và phát triển thêm 1 yếu tố mới trong Quản lý thay đổi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi tốt nhất:
Lãnh đạo cam kết hỗ trợ dài hạn Nhân viên là nhân tố tích cực của quá trình thay đổi change-right Sử dụng phương thức, công cụ một các linh hoạt và phù hợp Thói quen được định hình thông qua chính sách rõ ràng và củng cố hành vi
01 Người lãnh đạo gương mẫu
Lãnh đạo là người dẫn dắt trong tổ chức nên chỉ cam kết thôi là chưa đủ. Bản thân các nhà lãnh đạo là tấm gương để nhân viên học tập theo.
02 Quy trình quản lý linh hoạt Agile
Quy trình quản lý thay đổi cũng nên được thiết kế với khả năng thay đổi. Mặc dù các phương pháp tổng thể và các công cụ chi tiết được cung cấp, các phương tiện này nên được sử dụng một cách linh hoạt hơn, phản ánh được ý kiến nhân viên và mức độ thích ứng thay đổi của tố chức.
03 Thói quen mới cần được định hình
Là một yếu tố Quản lý thay đổi mới, các thói quen sẽ được định hình bằng cách lặp đi lặp lại với các chính sách rõ ràng, giúp nhân viên có mục đích rõ ràng để họ chủ động hơn trong việc điều chỉnh hành vi và quy trình.
04 Người nhân viên được trao quyền
Chuyển đổi số đòi hỏi sự chuyển đổi trong văn hóa và hành vi. Nhân viên không chỉ nên được cung cấp thông tin chính xác, họ cũng nên được trao quyền thực hiện thay đổi. Sự trao quyền được củng cố dần thông qua đào tạo, giao tiếp cởi mở và cho phép nhân viên tham gia đóng góp ý kiến về những phương thức số hóa phù hợp. Chuyển đổi số có tỷ lệ thành công tăng 40% khi nhân viên tham gia tích cực trong quá trình chuyển đổi.
Quản lý thay đổi với FPT Digital
Để mở khóa toàn bộ tiềm năng của chuyển đổi số, doanh nghiệp cần xây dựng một chương trình Quản lý thay đổi kèm theo. Với kinh nghiệm triển khai, duy trì và cải tiến các sáng kiến số cho doanh nghiệp, chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng chương trình Quản lý thay đổi nội bộ gắn liền với 4 yếu tố trên, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và thực hiện chuyển đổi số thành công.
Change Strategy
01.
Xác định chiến lược chuyển đổi
Xác định hiện trạng và Căn chỉnh tầm nhìn của tổ chức sau khi thực hiện chuyển đổi
  • Đánh giá Mức độ trưởng thành số nội bộ và Mức độ áp dụng công nghệ số
  • Phát triển Chiến lược Đào tạo
  • Phát triển Chiến lược Truyền thông
  • Phát triển lộ trình quản lý thay đổi
Change Capabilities
02.
Trang bị năng lực chuyển đổi
  • Tổ chức Hội thảo và Các khóa đào tạo
  • Thiết lập Chương trình kết nối mở
Change Tracking
03.
Quản lý giám sát thay đổi
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để theo dõi tiến độ và ảnh hưởng trong và sau khi chuyển đổi
  • Thiết lập hệ thống giám sát năng lực và đo lường hành vi dựa trên phân tích dữ liệu
  • Đánh giá tác động của sự chuyển đổi
Các giải pháp nổi bật khác
Để xây dựng đội ngũ nhân lực số, bên cạnh việc quản trị thay đổi, các sáng kiến ​​và lộ trình sẽ được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực số:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp