Đo đạc/kiểm kê phát thải
khí nhà kính
Báo cáo Carbon và Kiểm kê khí nhà kính
Hoạt động kiểm kê khí nhà kính là hoạt động quan trọng trong việc xây dựng lộ trình giảm phát thải của doanh nghiệp. Dịch vụ kiểm kê khí nhà kính của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định mức độ tác động, phạm vi, và thực hiện đo lường, lập báo cáo giảm phát thải theo dấu vết carbon trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp trong hoạt động kiểm kê khí nhà kính và kiến nghị một số hướng đi dựa trên hiện trạng và mục tiêu của doanh nghiệp
Tại sao cần báo cáo kiểm kê khí nhà kính
Dịch vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính của FPT Digital sẽ tập trung vào các nội dung sau
01
Nắm vững về tình hình phát thải của công ty, xác định và đo lường các nguồn phát thải chính từ Phạm vi 1 đến Phạm vi 3, qua đó tìm kiếm các biện pháp giảm phát thải hiệu quả và phù hợp
02
Đáp ứng sự minh bạch về dữ liệu phát thải khí nhà kính theo quy định của Chính phủ
03
Tạo bàn đạp cho lộ trình giảm phát thải khí nhà kính tổng thể
04
Sớm nắm bắt cơ hội kinh doanh quốc tế dựa trên dữ liệu phát thải cơ sở
Lợi ích của Báo cáo Carbon và Kiểm kê khí nhà kính
01
Đặt mục tiêu và chỉ tiêu giảm phát thải có thể đạt được của doanh nghiệp
02
Xây dựng các chiến lược và chương trình giảm carbon hiệu quả
03
Đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm kê và báo cáo toàn cầu
04
Học hỏi từ những thực hành tốt nhất trên thế giới
05
Tối ưu hiệu quả hoạt động vận hành thông qua giải pháp tiết kiệm năng lượng và tài chính
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.