Tư vấn xây dựng lộ trình
Giảm phát thải
Biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính
Bối cảnh các cơ chế chính sách quốc tế và quy định tại Việt Nam ngày càng thắt chặt việc giám sát các vấn đề về môi trường đã thúc đẩy doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng lộ trình giảm phát thải, giảm rủi ro tác động môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Xu hướng này là một ưu tiên bắt buộc để đáp ứng nhu cầu quy định hiện hành và là điều kiện, cơ hội để doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu
Tại sao cần xây dựng lộ trình giảm phát thải
Xây dựng lộ trình giảm phát thải là một ưu tiên cấp bách để doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh tích cực với cam kết bền vững, đồng thời còn cách để doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro tác động từ môi trường
Từ hoạt động lập báo cáo hiện trạng và xây dựng chương trình giảm phát thải phù hợp, doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu mới của người tiêu dùng, đối tác và cơ quan quản lý nhà nước
Giá trị mang lại
01
Xác định cơ hội phát triển bền vững thông qua các thông lệ tốt từ xu hướng mới giảm phát thải
02
Quản lý và giảm thiểu rủi ro trong chiến lược tăng trưởng bền vững trên toàn bộ chuỗi giá trị
03
Xây dựng môi quan hệ vững vững chắc với khách hàng, đối tác và cộng đồng dựa trên các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu
04
Tận dụng các cơ hội thông qua việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ thị trường trong nước và quốc tế
05
Nhận thức và áp dụng hiệu quả các giải pháp khử carbon tiềm năng và phù hợp
Cách thức tiếp cận
Cấp độ chiến lược
Xác định tác động chính sách và các yếu tố khách quan bên ngoài ảnh hưởng đến cơ hội và rủi ro của doanh nghiệp
Cấp độ doanh nghiệp
Tối ưu hoá hoạt động trên nhiều khía cạnh liên quan (nhiên liệu, vận tải, năng lượng…)
Cấp độ chuỗi giá trị và hệ sinh thái
Xác định và phân tích hoạt động giảm phát thải từ thượng nguồn và hạ nguồn
Cấp độ chuyển đổi mô hình kinh doanh
Phân tích cơ hội kinh doanh tạo ra doanh thu, cơ hội đầu tư mới
Cách thức chúng tôi thực hiện
01
Phân tích cơ hội và thách thức, xác định phạm vi và hiện trạng giảm phát thải
02
Đo lường, xây dựng báo cáo hiện trạng phát thải
03
Xây dựng khung chiến lược và lộ trình giảm phát thải
04
Tư vấn, thẩm định kết quả giảm phát thải hàng năm thông qua ứng dụng số (MRV)
Tìm hiểu thêm về lộ trình Giảm phát thải
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giải quyết bài toán bán lẻ ngành dược phẩm

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI giải quyết bài toán bán lẻ ngành dược phẩm

12 Tháng Sáu, 2024
Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa, nhu cầu về thuốc và dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Tiềm năng và giải pháp chuyển đổi năng lượng ngành dệt may

06 Tháng Sáu, 2024
Xu hướng chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu nhằm hạn chế phát thải và…
Chuyển đổi số hỗ trợ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực sản xuất điện

Chuyển đổi số hỗ trợ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực sản xuất điện

22 Tháng Năm, 2024
Các quốc gia và ngành công nghiệp trên toàn thế giới đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ nhằm…
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.