Vận hành xuất sắc

Đơn giản hoá
hoạt động back office

Đơn giản hóa vận hành dịch vụ và thúc đẩy hiệu quả của quy trình làm việc.
Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn và nhiều phòng ban, trung tâm dịch vụ chia sẻ đóng vai trò quan trọng trong việc số hoá, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp. Trung tâm này giúp chuẩn hóa và xử lý tập trung các hoạt động hỗ trợ về kỹ thuật và hành chính giữa các phòng ban, giảm thiểu công sức thực hiện những công việc trùng lặp, dư thừa, giảm chi phí và thúc đẩy hiệu quả hoạt động.
Tuy nhiên, triển khai trung tâm dịch vụ chia sẻ theo cách truyền thống với lao động đơn thuần có thể đem lại hiệu quả tức thời, nhưng sau đó sẽ khó tối ưu.
RPA là bước tiến đột phá cho hoạt động hỗ trợ đa chức năng của trung tâm dịch vụ chia sẻ
RPA (Robotic Process Automation) là một công nghệ phần mềm, giúp tự động hóa các quy trình hoạt động xuyên suốt doanh nghiệp, từ tài chính, kế toán đến chăm sóc khách hàng. Ứng dụng RPA tích hợp AI và Data Analytics cho các hoạt động của trung tâm dịch vụ chia sẻ sẽ giúp đẩy nhanh và tối ưu hóa các nhiệm vụ, đồng thời, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
image
01.
Nâng cao hiệu quả và năng suất
Nâng cao hiệu quả và cái thiện năng suất với tự động hóa quy trình hoạt động hỗ trợ, tối ưu nguồn lực.
image
02.
Giảm thiểu rủi ro và các lỗi cơ bản
Giảm thiểu rủi ro và các lỗi trong hoạt động do nhầm lẫn, đồng thời, đảm bảo các thông tin không bị rò rỉ ra ngoài.
image
03.
Cải thiện mức độ hài lòng
Cải thiện mức độ hài lòng nhân viên và khách hàng khi xử lý nhiệm vụ nhanh gọn, cắt giảm thao tác và phục vụ 24/7.
Xây dựng giải pháp Tự động hoá hoạt động hỗ trợ với FPT Digital
sso--1
FPT Digital giúp doanh nghiệp xác định các hoạt động cần và có thể tự động hóa dựa trên phạm vi công việc, độ phức tạp của các hoạt động doanh nghiệp và nguồn lực. Dựa trên đó, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng giải pháp trung tâm dịch vụ chia sẻ tích hợp RPA hoàn chỉnh
01.
Đánh giá hiện trạng và tư vấn giải pháp
  • Trong trường hợp doanh nghiệp đã triển khai trung tâm dịch vụ chia sẻ
    FPT Digital tiến hành phân tích phương thức hoạt động, đánh giá hiệu quả, từ đó, tư vấn nâng cấp trung tâm dịch vụ chia sẻ (nếu cần thiết) và giải pháp RPA thích hợp cho trung tâm hiện có.
  • Trong trường hợp doanh nghiệp chưa triển khai trung tâm dịch vụ chia sẻ
    FPT Digital hỗ trợ doanh nghiệp xác định các hoạt động hỗ trợ đa chức năng hiện có, tư vấn lộ trình xây dựng và triển khai trung tâm dịch vụ chia sẻ với những hoạt động được tự động hóa RPA, phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.
02.
Xây dựng PoC kiểm thử và chứng minh mức độ khả thi của giải pháp
03.
Hỗ trợ giám sát triển khai giải pháp tại doanh nghiệp và đào tạo nhân viên
04.
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch bảo trì và nâng cấp hệ thống
Quá trình xây dựng trung tâm dịch vụ chia sẻ và tự động hoá hoạt động là khác nhau tại từng doanh nghiệp.
Tại FPT Digital, chúng tôi hợp tác cùng doanh nghiệp xây dựng hệ thống trung tâm dịch vụ chia sẻ tích hợp RPA dựa trên những hoạt động cốt lõi và phù hợp với từng nhu cầu của tổ chức.
Câu chuyện thực tiễn
FPT đã xây dựng một hệ thống để tự động hóa quy trình xử lý thanh toán cho một ngân hàng lớn với 27,000 nhân viên và chi nhánh tại 38 quốc gia
Quy trình bao gồm: Xác nhận dữ liệu, thực hiện giao dịch và lưu trữ dữ liệu cho hơn 1,000 giao dịch thanh toán mỗi ngày.
0Nhân viên
0Quốc gia
0Giao dịch thanh toán mỗi ngày
Xác nhận dữ liệu, thực hiện giao dịch và lưu trữ dữ liệu
Kết quả: Ngân hàng đã cắt giảm 40% công sức lao động, rút ngắn 80% thời gian phản hồi (từ 10 phút xuống còn 2 phút), cải thiện độ chính xác giao dịch lên 90%. Khách hàng cũng hài lòng hơn khi có thể chuyển tiền 24/7.
-0%CÔNG SỨC LAO ĐỘNG
0%CHÍNH XÁC GIAO DỊCH
-0%THỜI GIAN PHẢN HỒI
0/7THỜI GIAN GIAO DỊCH
Các giải pháp nổi bật khác
Để thúc đẩy vận hành xuất sắc, bên cạnh việc đơn giản hoá hoạt động back office thì các sáng kiến ​​và lộ trình được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm thúc đẩy vận hành xuất sắc:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp