Kích hoạt năng lực công nghệ

Nền tảng
tích hợp và phối hợp

Nền tảng tích hợp và phối hợp giúp giải quyết bài toán kết nối và truy cập dữ liệu thông suốt.
Các ứng dụng di động, hệ thống CRM, ERP, bảo mật an ninh, các thiết bị cảm ứng kết nối IoT, ứng dụng SaaS, điện toán đám mây, … đang được các doanh nghiệp áp dụng rộng rãi trong hệ thống công nghệ và quy trình vận hành của mình. Tùy thuộc vào quy mô, ngành và văn hóa doanh nghiệp, với hàng trăm ứng dụng công nghệ được doanh nghiệp sử dụng hàng ngày có thể dẫn đến nhu cầu tất yếu về khả năng truy cập dữ liệu thông tin nhanh và thông suốt. Tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng trong hệ thống vận hành sẽ giúp các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu này.
Thực tế, việc kết nối dữ liệu giữa các ứng dụng trong doanh nghiệp còn phức tạp qua nhiều cầu nối xử lý dữ liệu, gây tốn thời gian và nguồn lực. Các nền tảng mang tính tích hợp và phối hợp ra đời nhằm xử lý vấn đề nêu trên, giúp doanh nghiệp thực hiện tích hợp dữ liệu thông tin phù hợp, góp phần chuyển đổi số thành công.
3 cách tiếp cận phổ biến trong xây dựng một nền tảng tích hợp và phốI hợp
Các nền tảng tích hợp và phối hợp hỗ trợ tích hợp, tự động xử lý các luồng thông tin từ nhiều ứng dụng khác nhau, giúp mở rộng và nâng cao khả năng của các hệ sinh thái phầm mềm, xóa bỏ các bước tích hợp trung gian và tối đa hiệu năng của các dịch vụ.
device
01.
DEVICE-SPECIFIC WRAPPERS
Đóng gói theo từng dạng thiết bị đặc thù (Mobile, IoTs, PC ...)
query
02.
QUERY-BASED APIS
Nền tảng dựa trên việc thiết kế các API dưới dạng yêu cầu truy vấn
experienced
03.
EXPERIENCED-BASED APIS
Nền tảng dựa trên việc thiết kế các API bằng kinh nghiệm thực tiễn
Xây dựng giải pháp cùng FPT Digital
image
Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, FPT Digital tư vấn xây dựng Nền Tảng Tích Hợp và Phối Hợp nhằm mang lại lợi ích trong quản lý và sử dụng dữ liệu cho doanh nghiệp
01.
Tối ưu hóa hiệu suất xử lý dữ liệu của nền tảng tích hợp và phối hợp thông qua việc cân đối và giảm tải yêu cầu về dữ liệu bắt buộc của mô hình dữ liệu so với thiết kế ban đầu của API, đồng thời, vẫn đảm bảo những yêu cầu đặt ra về chất lượng tiêu chuẩn.
02.
Giảm tải truy xuất dữ liệu, tăng hiệu quả sử dụng, chia sẻ tài nguyên cho các yêu cầu truy xuất khác bằng việc cân đối khả năng tăng độ phức tạp khi sử dụng các API. Khả năng này chỉ cần cấu hình API một vài lần nên không ảnh hưởng hiệu quả hoạt động.
03.
Hiểu và đáp ứng nhu cầu mỗi thành phần sử dụng API. Mỗi thành phần sử dụng có thể có các yêu cầu API khác nhau, có thể đáp ứng được chỉ bằng nền tảng tích hợp và phối hợp hoặc cần thêm nền tảng OSFA (One – Size – Fit – All) bên cạnh nền tảng này.
04.
Luôn ưu tiên hàng đầu vấn đề bảo mật dữ liệu để tránh các vấn đề, rủi ro nảy sinh.
05.
Triển khai nhanh với chi phí thấp, cho phép vận hành một cách linh hoạt và dễ dàng.
Các giải pháp nổi bật khác
Để kích hoạt năng lực công nghệ, bên cạnh việc có một nền tảng tích hợp và phối hợp thì các sáng kiến ​​và lộ trình sẽ được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm kích hoạt năng lực công nghệ:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp