Văn hóa doanh nghiệp

Quy tắc ứng xử và
đạo đức nghề nghiệp

Bộ quy tắc trao quyền để mỗi nhân viên trở thành một đại sứ tiêu biểu của tổ chức.
Tải về bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp
FPT Digital là nơi khởi nguồn cảm hứng và đồng hành cùng khách hàng trong việc tự định hình, chuyển đổi, phát triển và tạo sự đột phá trong hoạt động kinh doanh và vận hành. Đối với thành viên trong tổ chức, FPT Digital trao quyền để mỗi cá nhân trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.
Tải về
Quy tắc ứng xử
Cập nhật lần cuối 16 Tháng Sáu, 2023
FPT Digital là tổ chức tiên phong trong lĩnh vực Chuyển đổi số, hướng tới việc mang lại giá trị đột phá cho khách hàng, góp phần nâng tầm vị thế doanh nghiệp trên bản đồ kinh doanh thế giới. Với vị thế đó, FPT Digital tin tưởng sẽ tạo ra các tác động xã hội tích cực cũng như đem đến môi trường làm việc chuyên nghiệp bậc nhất.
Những nguyên tắc của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc chúng tôi định vị giá trị bản thân là một tổ chức chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực về luật pháp và đạo đức cao nhất
Hướng tới những giá trị mục tiêu đem lại cho khách hàng, đối tác, nhân viên và cộng đồng, kim chỉ nam của FPT Digital dựa trên việc xây dựng và tuân thủ bộ quy tắc đạo đức và ứng xử. Những nguyên tắc của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc định vị giá trị như một tổ chức chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực về luật pháp và đạo đức cao nhất. Bộ quy tắc đã được thông qua bởi Ban Lãnh đạo và được áp dụng thống nhất cho toàn bộ Ban Lãnh đạo và nhân viên trong công ty. Đồng thời, chúng tôi mong muốn các quy tắc này cũng được các đối tác như nhà thầu, cố vấn và nhà cung cấp… thấu hiểu và hành động phù hợp trong quá trình hợp tác.
Chúng tôi mong muốn các nguyên tắc được thấm nhuần trong mỗi nhân viên trong tổ chức, để các nguyên tắc này trở thành một phần tự nhiên mà chúng tôi làm hàng ngày, những gì chúng tôi tin tưởng, cách chúng tôi sống và vận hành công ty. Qua đó mỗi cá nhân trở thành một đại diện cho công ty và mọi hành xử, công việc đều đảm bảo tính chuyên nghiệp, nhất quán và truyền tải giá trị trong mọi tình huống.
Chúng tôi cũng có những nguyên tắc ứng xử trong các tình huống liên quan tới luật pháp hay các quy tắc ứng xử cho các đối tác liên quan nhằm đảm bảo hoạt động của chúng tôi luôn được đảm bảo tính nhất quán, chuẩn mực. Đó là cách chúng tôi xây dựng danh tiếng và duy trì vị thế trên thị trường. Đó cũng là cách tập thể chúng tôi đoàn kết, thống nhất và hoàn thiện lên từng ngày với tinh thần FPT Digital – Imagine. Innovate. Lead.
5 Quy tắc đạo đức & ứng xử
Những quy tắc chúng tôi tin tưởng và được áp dụng hàng ngày bao gồm:
01 Mang lại giá trị cao nhất & đồng hành trong quá trình khai phá tiềm năng khách hàng
02 Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng và phát triển con người chuyên nghiệp
03 Song hành, hợp tác chia sẻ tài nguyên và cơ hội phát triển với đối tác
04 Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm cộng đồng
05 Quản lý rủi ro, tuân thủ pháp luật và chống tham nhũng