Tư vấn doanh nghiệp

Trải nghiệm
khách hàng vượt trội

Trải nghiệm khách hàng vượt trội là chiến lược hướng tới xây dựng và cung cấp những trải nghiệm đáp ứng, thậm chí, vượt mức mong đợi cho khách hàng, nhằm cải thiện mức độ gắn kết giữa khách hàng và doanh nghiệp, gia tăng mức độ lòng trung thành khách hàng, thu hút thêm khách hàng mới, từ đó, nâng cao mức độ cạnh tranh và cải thiện doanh thu, lợi nhuận.

Yếu tố cốt lõi

01

Sự thấu hiểu khách hàng

02

Giải quyết những vấn đề khách hàng đang gặp phải

03

Xây dựng và sáng tạo những trải nghiệm mới vượt trội

Tổng quan

Cốt lõi của trải nghiệm vượt trội nằm ở sự thấu hiểu khách hàng khi nhu cầu thị trường và người dùng ngày càng thay đổi nhanh chóng, từ đó, giải quyết những vấn đề khách hàng đang gặp phải, xây dựng các giải pháp đáp ứng mong muốn, sáng tạo những trải nghiệm mới vượt trội. Nhờ đó, hành trình trải nghiệm trở nên thân thiện, tối ưu hơn, phù hợp với tâm lý khách hàng.

Chuyển đổi trên toàn bộ hành trình

Trải nghiệm khách hàng vượt trội đòi hỏi chuyển đổi một cách tổng thể trên toàn bộ hành trình khách hàng. Doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp design thinking để đồng cảm và thấu hiểu hơn nhu cầu khách hàng từ đó cải tiến và tái thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng. Khi đó, doanh nghiệp có thể đưa ra hoạch định cho một lộ trình thực hiện với cụ thể các bước xây dựng và cung cấp trải nghiệm đồng bộ và xuyên suốt.

Sáng tạo và đột phá

Trong thời đại số, sự phát triển của công nghệ cho phép thực thi những giải pháp, sáng kiến vận hành cải tiến và đột phá hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp cần kế thừa những thế mạnh sẵn có về công nghệ và dữ liệu khách hàng để mở ra những dịch vụ và sản phẩm mới. Cùng với đó, doanh nghiệp nào nắm bắt nhanh nhạy các cơ hội, các ý tưởng sáng tạo và ứng dụng phù hợp các giải pháp công nghệ sẽ ngày một phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Tư vấn chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp

Các nội dung tư vấn khác

Trong dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, bên cạnh tư vấn về "Trải nghiệm khách hàng vượt trội", chúng tôi cũng bao gồm các nội dung tư vấn khác:​
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp