Xây dựng đội ngũ nhân lực số

Đào tạo

Chuẩn bị và sẵn sàng nhân lực cho quá trình chuyển đổi số tương lai.
Công nghệ đang phát triển theo cấp số nhân với vô vàn cơ hội đang được nghiên cứu ứng dụng từ AI, Robot đến Blockchain, Analytics, ... trong khi hầu hết các công ty đang phát triển với tốc độ chậm hơn. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa những giá trị mà các công ty đang cung cấp và những gì công ty có thể đem lại đang ngày càng lớn.
Chúng tôi nhận thấy những thách thức mà các tổ chức đang phải cố gắng vượt qua để phát triển trong kỷ nguyên số. Chúng tôi nghiên cứu và thiết kế các chương trình đào tạo doanh nghiệp, phù hợp với các nhu cầu khác nhau nhằm giúp các tổ chức bắt kịp thay đổi, mở khóa cánh cửa tiềm năng, nâng cao trình độ hiện tại cũng như cập nhật các kĩ năng mới cho nhân viên.
Các chương trình đào tạo
FPT Digital thiết kế các chương trình đào tạo công ty phù hợp với nhu cầu tổ chức, nhằm giúp các doanh nghiệp theo kịp những thay đổi, mở khóa tiềm năng mới và nâng cao kỹ năng cũng như đào tạo nhân viên.
01.
Đào tạo doanh nghiệp
  • Digital Innovator Mindset (2 ngày)
  • Changing Mindset and Planning using FPT Digital Kaizen™ (5 ngày)
  • Become an expert in FPT Digital Kaizen™ (10 ngày)
02.
Sự kiện & Hội thảo
03.
Mạng lưới chuyên gia
Cách tiếp cận của chúng tôi
01.
Phân tích
Phân tích hiện trạng tổ chức, xác định các lĩnh vực chính cần cải thiện và các kỹ năng cần được bổ sung:
  • Trí tuệ cảm xúc
  • Khả năng thích ứng
  • Khả năng sáng tạo
  • Kĩ năng công nghệ
02.
Đánh giá
Đánh giá kiến thức và kĩ năng của nhân viên sau đào tạo, hội thảo hoặc sự kiện, đo lường lợi tức đầu tư cho tổ chức, theo dõi mức độ tham gia và hưởng ứng của nhân viên
04.
Thiết kế
Thiết kế riêng các chương trình hoặc sự kiện có sự gắn kết cao với người tham gia, phương pháp học tập trung thiên về thực hành
03.
Đào tạo
Nhân viên được cập nhật kiến thức thông qua các khóa đào tạo thiết kế riêng, dẫn dắt bởi các chuyên gia đầu ngành hoặc thông qua các hội thảo, sự kiện networking, giúp người tham gia có thể kết nối và học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia
04.
Thiết kế
Thiết kế riêng các chương trình hoặc sự kiện có sự gắn kết cao với người tham gia, phương pháp học tập trung thiên về thực hành
Các chuyên gia
PGS.TS. Trương Gia Bình
PGS.TS. Trương Gia Bình
Chủ Tịch Tập Đoàn FPT
Phó Chủ Tịch ASOCIO
Tiến Sĩ Phương Trầm
Tiến Sĩ Phương Trầm
Tư Vấn Trưởng Chuyển Đổi Số FPT
Nguyên CIO DuPont
Mr. Đỗ Cao Bảo
Mr. Đỗ Cao Bảo
Cố Vấn Cao Cấp FPT Digital
Nguyên Phó Tổng Giám Đốc FPT
Mr. Hoàng Việt Anh
Mr. Hoàng Việt Anh
Chủ tịch FPT Digital
Nguyên Phó Tổng Giám Đốc FPT
Mr. Trần Huy Bảo Giang
Mr. Trần Huy Bảo Giang
Tổng Giám Đốc FPT Digital
Thành viên Forbes Technology Council
TS. Lê Hùng Cường
TS. Lê Hùng Cường
Giám Đốc Chuyển Đổi Số FPT Digital
Thành viên Forbes Technology Council
Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ms. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Giám Đốc Vận Hành FPT Digital
Giám Đốc Hợp Danh FPT Digital
Mr. Steven Furst
Mr. Steven Furst
Giám Đốc Hợp Danh FPT Digital
Mr. Vương Quân Ngọc
Mr. Vương Quân Ngọc
Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số, Chiến lược và Công nghệ
Mr. Nguyễn Đức Minh
Mr. Nguyễn Đức Minh
Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số
Mr. Lê Vũ Minh
Mr. Lê Vũ Minh
Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số, Chiến lược và Đổi mới
Mr. Phạm Thành Đại Lĩnh
Mr. Phạm Thành Đại Lĩnh
Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số, Chiến lược và Công nghệ
Các giải pháp nổi bật khác
Để xây dựng đội ngũ nhân lực số, bên cạnh việc đào tạo, các sáng kiến ​​và lộ trình sẽ được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực số:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp