Trải nghiệm khách hàng vượt trội

Thiết kế trải nghiệm
ấn tượng

Thiết kế trải nghiệm với sự thấu cảm, mang lại tác động lâu dài.
Kết quả của một trải nghiệm khách hàng xuất sắc không dừng ở việc khiến khách hàng cảm thấy hài lòng mà còn thúc đẩy họ trở thành những người ủng hộ và quảng bá cho hình ảnh của doanh nghiệp.
Cải thiện trải nghiệm khách hàng phải được thực hiện bằng việc duy trì những ấn tượng doanh nghiệp để lại cho khách hàng về thương hiệu trong từng giai đoạn, tại mỗi điểm "chạm", xuyên suốt hành trình trải nghiệm.
Phương pháp tiếp cận giúp doanh nghiệp thiết kế trải nghiệm khách hàng ấn tượng
e-d
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để hiểu rõ bức tranh toàn cảnh về hiện trạng, nhu cầu chiến lược kinh doanh và chân dung khách hàng.
Dựa trên những thông tin này, chúng tôi giúp doanh nghiệp phát triển các sáng kiến số nhằm tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp và khách hàng, thông qua cải tiến hình thức, chức năng và cách thức cung cấp các sản phẩm & dịch vụ, hình thành những trải nghiệm ấn tượng.
01.
Thiết kế trải nghiệm
Hiểu rõ tầm quan trọng của thiết kế trải nghiệm, chúng tôi quan tâm tới các yếu tố Tại sao, Cái gì, và Như thế nào của cảm xúc người dùng và tiếp cận theo hướng lấy con người làm trung tâm. Nhu cầu người dùng luôn được ưu tiên trong quá trình thiết kế, thông qua chiến lược tư duy thiết kế, khái niệm tinh gọn và phát triển sản phẩm linh hoạt.
02.
Thiết kế sản phẩm số
Thiết kế sản phẩm số mới đòi hỏi cả năng lực sáng tạo và năng lực công nghệ. Quá trình triển khai theo hướng tạo và thử nghiệm nhanh chóng các bản mẫu với người dùng, sau đó, dựa trên kết quả đầu ra để đánh giá và liên tục cải thiện sản phẩm, dịch vụ cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.
03.
Design Studio
Tại Design Studio, chúng tôi làm việc với sự nhiệt thành, sáng tạo, giàu ý tưởng và niềm đam mê, chú ý tới từng chi tiết cùng lối dẫn dắt câu chuyện về sản phẩm, dịch vụ. Chúng tôi sử dụng kết hợp những kỹ năng và kinh nghiệm để mang tới các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng về tính năng, đồng thời, đề cao các yếu tố thẩm mỹ.
FPT Digital Studio
Nơi hiện thực hoá ý tưởng
fdx-studio.svg
Chúng tôi đặt "chiến lược, sự sáng tạo, sự khéo léo, truyền thông" trong cùng một khuôn khổ, sáng tạo và phát triển sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm đáp ứng đủ 4 tiêu chí này, làm nên sự khác biệt.
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp