Xây dựng đội ngũ nhân lực số

Quản trị nhân sự số

Làm thế nào để tối ưu hóa kinh nghiệm và cải thiện năng suất nhân viên, đồng thời, để thu hút và giữ chân nhân tài?
Công nghệ phát triển nhanh chóng và nhu cầu gia tăng của nhân viên đòi hỏi chuyển đổi số diễn ra toàn diện từ nội bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trải nghiệm nhân viên thường bị bỏ qua trong quá trình.
Để thúc đẩy năng suất, nâng cao mức độ hài lòng nhân viên và duy trì tính cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải cải tiến cách thức quản trị nhân sự. AI, cognitive processing, data analytics, v.v ... đang chuyển đổi cách thức quản trị nhân sự cho dù các doanh nghiệp đã sẵn sàng hay là chưa.
Tại sao doanh nghiệp cần quản trị nhân sự số
Tất cả các công ty đang cạnh tranh trong cuộc đua chuyển đổi số. Trong khi hầu hết chỉ tập trung nói về việc chuyển đổi số để trở nên đột phá trong kinh doanh, để thật sự vượt ra ngoài nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ, đội ngũ nhân sự số đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi nhân viên là nguồn sống của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Quản trị nhân sự số giúp:
Tất cả các công ty đang cạnh tranh trong cuộc đua chuyển đổi số. Trong khi hầu hết chỉ tập trung nói về việc chuyển đổi số để trở nên đột phá trong kinh doanh, để thật sự vượt ra ngoài nhu cầu của khách hàng và cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ, đội ngũ nhân sự số đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi nhân viên là nguồn sống của bất kỳ doanh nghiệp nào.
c-definition image
automate Tự động hóa các quy trình
increase Nâng cao năng suất
improve Cải thiện trải nghiệm nhân viên
cut-costs Cắt giảm chi phí
Hơn 90% các nhà lãnh đạo đã nhận thấy tầm quan trọng của việc chuyển đổi và số hoá cách thức quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ vẫn cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng cho những thay đổi sắp tới. Giải quyết vấn đề ngay tại thời điểm này sẽ giúp công ty bạn vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.
Khái niệm
quản trị nhân sự số
Con người là thành phần cốt lõi của mọi hoạt động trong doanh nghiệp. Điều này có nghĩa Quản trị nhân sự số không chỉ liên quan đến riêng con người, mà còn đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ tổ chức, giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn và đồng thời, đơn giản hóa các quy trình cho cả người quản lý nhân sự lẫn nhân viên.
Có 2 hướng tiếp cận số hóa cách thức quản trị nhân sự
Develop a Workforce of the Future
Phát triển lực lượng lao động của tương lai
Đào tạo, cập nhật kĩ năng và năng lực cho lực lượng lao động tương lai để họ trở thành đội ngũ nhân sự số linh hoạt, sáng tạo với khả năng tư duy số.
Reinvent the Employee Experience
Tái thiết kế trải nghiệm nhân viên
Tái thiết kế trải nghiệm nhân viên, thực hiện số hóa, tự động hóa và phát triển dựa trên dữ liệu các công cụ, quy trình và hệ thống quản trị nhân viên.
Cùng FPT Digital xây dựng giải pháp quản trị nhân sự số
Quản trị nhân sự số đi cùng với sự thay đổi trong tư duy của các nhà quản lý nhân sự trong việc ưu tiên, cân nhắc những cách thức mà Ban Quản trị nhân sự có thể thực hiện nhằm tạo dựng các giá trị mới và lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Qua quá trình hợp tác thực hiện số hoá tổ chức cho các công ty lớn trên thế giới, chúng tôi đã đúc kết ra những cấu phần quan trọng trong việc hình thành Quản trị nhân sự số bao gồm Chiến lược, Công nghệ và Quy trình. Chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng giải pháp Quản trị nhân sự số cho doanh nghiệp trên toàn bộ 3 cấu phần:
Strategy
01.
Chiến lược
  • Kiểm chuẩn mức độ hiệu quả quản trị nhân sự
  • Nâng cao trình độ và đào tạo kĩ năng mới cho nhân viên
  • Phát triển chiến lược quản trị nhân sự số
Technology
02.
Công nghệ
  • Phát triển và đánh giá các sáng kiến số
  • Đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống CNTT
  • Phát triển lộ trình thực hiện các sáng kiến số Quản trị nhân sự số
  • Đánh giá mức độ ảnh hưởng sau khi triển khai các sáng kiến số
operations
03.
Quy trình
  • AI/Robotic Process Automation (RPA)
  • Phát triển dữ liệu nhân viên và năng lực phân tích
Các giải pháp nổi bật khác
Để xây dựng đội ngũ nhân lực số, bên cạnh việc quản trị nhân sự số, các sáng kiến ​​và lộ trình sẽ được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực số:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp