Vận hành xuất sắc

Tối ưu hoá
quy trình vận hành

Tối ưu hóa hoạt động giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực và phát huy hiệu quả hoạt động.
Tối ưu hóa quy trình vận hành là yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Khi kinh doanh mở rộng, quy trình thủ công không thể đáp ứng các tính năng hiệu quả bởi sự gia tăng các mối quan hệ kinh doanh, sự thay đổi của sản phẩm và dịch vụ, số lượng nhân viên tăng và các kịch bản bán hàng phức tạp hơn, dẫn đến khó khăn trong quản lý và làm việc kém hiệu quả.
Do đó, các phương pháp luận nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ và phương thức làm việc mới (như Agile Scrum, Lean Six Sigma, v.v.) trong hệ thống hoạt động của doanh nghiệp là bắt buộc đối với doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa toàn bộ quy trình đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Các yếu tố đảm bảo một quy trình vận hành tối ưu
image
Khi công việc kinh doanh mở rộng, một quy trình thủ công không thể đáp ứng được các yếu tố trên bởi các đầu mối kinh doanh gia tăng, các sản phẩm dịch vụ thay đổi và ngày một cải tiến, số lượng nhân sự ngày một đông, kịch bản bán hàng ngày càng phức tạp, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, làm việc kém hiệu quả.
Do đó, các phương pháp luận nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ và phương thức làm việc mới (như Agile Scrum, Lean Six Sigma, v.v.) trong hệ thống hoạt động của doanh nghiệp là bắt buộc đối với doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa toàn bộ quy trình đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tối ưu quy trình vận hành với FPT Digital
Chúng tôi giúp doanh nghiệp định hình, tái cấu trúc, tự động hóa quy trình vận hành và chia sẻ các kiến thức bằng việc cung cấp một số khóa đào tạo cần thiết thông qua các bước:
01.
Đánh giá
Chúng tôi thực hiện khảo sát tại doanh nghiệp để hiểu rõ hiện trạng hoạt động, nhận định khả năng tích hợp công nghệ vào quy trình hiện tại của doanh nghiệp. Song song với đó là quá trình đào tạo và chia sẻ kiến thức về tối ưu quy trình và vận hành.
Mục tiêu: Doanh nghiệp định vị được mức độ trưởng thành số và khoảng cách đạt tới mức độ tối ưu.
02.
Phân tích
Chúng tôi giúp doanh nghiệp phân tích các vấn đề trong quy trình vận hành và tầm ảnh hưởng của chúng lên tổng thể doanh nghiệp. Dựa vào đó, chúng tôi cùng doanh nghiệp xây dựng các giải pháp số tối ưu.
Mục tiêu: Đề xuất các sáng kiến ​​số tiềm năng và phù hợp với các chiến lược hoạt động của doanh nghiệp.
03.
Xây dựng lộ trình triển khai
Chúng tôi xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện tối ưu quy trình vận hành cho doanh nghiệp với các sáng kiến số hiệu chỉnh phù hợp nguồn lực như công nghệ, ngân sách, thời gian, ưu tiên xử lý các nhiệm vụ tập trung.
Mục tiêu: Doanh nghiệp có một kế hoạch triển khai Tối ưu hóa Quy trình chi tiết để tuân theo và thực hiện.
image
04.
Giám sát quá trình thực hiện
Chúng tôi hỗ trợ theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ, hiệu quả triển khai dự án dựa theo lộ trình.
Mục tiêu: Chúng tôi đảm bảo quá trình triển khai dự án cho doanh nghiệp đang đi đúng hướng, theo đúng lộ trình và đưa ra những điều chỉnh nếu cần thiết.
05.
Báo cáo và hỗ trợ
Chúng tôi báo cáo về tiến độ và hiệu quả của dự án cho các cấp quản lý.
Mục tiêu: Các bên liên quan được cập nhật thông tin về tiến độ và hiệu quả của dự án để chuẩn bị và làm quen với hệ thống vận hành mới.
06.
Đề xuất cải tiến tối ưu
Chúng tôi đề xuất những cải tiến tối ưu hơn đối với ​​dự án và các sáng kiến số.
Mục tiêu: Hệ thống vận hành mới sẽ đạt được mức hoạt động tối ưu.
FPT Digital đồng hành cùng doanh nghiệp từng bước xây dựng lộ trình triển khai Tối ưu hoá quy trình vận hành trong toàn bộ tổ chức, giải quyết những vấn đề nhức nhối còn tồn đọng cũng như nắm bắt các cơ hội phát triển, xây dựng lợi thế cạnh tranh.
Các giải pháp nổi bật khác
Để thúc đẩy vận hành xuất sắc, bên cạnh việc tối ưu hoá quy trình vận hành thì các sáng kiến ​​và lộ trình được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm thúc đẩy vận hành xuất sắc:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp