Tư vấn doanh nghiệp

Vận hành

xuất sắc

Vận hành xuất sắc là chiến lược hướng tới sự tối ưu trong hoạt động và chi phí, gia tăng mức độ cạnh tranh so với đối thủ trên thị trường, giảm thiểu tổi đa các rủi ro trong quá trình vận hành.

Yếu tố cốt lõi

01

Sự kết nối xuyên suốt trong toàn bộ tổ chức

02

Các khâu xử lý thông tin hiệu quả và tinh gọn

03

Giảm thiểu những nút thắt cổ chai giữa các khâu hoạt động

Tổng quan

Việc vận hành toàn bộ tổ chức dựa trên các quy chuẩn quản trị vận hành quốc tế của các hệ thống lõi (như quản trị vận hành trên nền tảng ERP), với các chức năng xuyên suốt giữa các phòng ban kết hợp với các hệ thống vệ tinh cho các bộ phận kinh doanh, nhân sự, v.v giúp mang đến các giá trị vận hành xuất sắc cho doanh nghiệp như giảm thời gian kiểm duyệt, xử lý nội dung, loại bỏ các nút thắt trong hoạt động, v.v

Lộ trình chuyển đổi dài hạn

Vận hành xuất sắc không phải là một chiến lược thực thi được trong ngắn hạn bởi đây là một chiến lược tổng thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần một kế hoạch lộ trình triển khai chỉ dẫn đúng hướng đi trên hành trình chuyển đổi dài hạn này.

Sáng tạo và đột phá

Trong thời đại số, sự phát triển của công nghệ cho phép thực thi những giải pháp, sáng kiến vận hành cải tiến và đột phá hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp cần kế thừa những thế mạnh sẵn có về công nghệ và dữ liệu khách hàng để mở ra những dịch vụ và sản phẩm mới. Cùng với đó, doanh nghiệp nào nắm bắt nhanh nhạy các cơ hội, các ý tưởng sáng tạo và ứng dụng phù hợp các giải pháp công nghệ sẽ ngày một phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Tư vấn chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp

Các nội dung tư vấn khác

Trong dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, bên cạnh tư vấn về ”Vận hành xuất sắc", chúng tôi cũng bao gồm các nội dung tư vấn khác:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp