Vận hành xuất sắc

Chuỗi cung ứng số

Một doanh nghiệp sở hữu chuỗi cung ứng số hiệu quả sẽ dễ dàng thích nghi với những thay đổi nhanh chóng từ thị trường, đáp ứng kịp thời những nhu cầu và thói quen mới.
Doanh nghiệp bước vào thời kỳ 4.0, số hóa chuỗi cung ứng bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, Robotics, Big Data, Blockchain, Machine Learning, Computer vision, v.v. kết hợp với các quy trình hiện có của các công ty như S&OP, Quản lý chuỗi cung ứng, v.v. giúp đẩy nhanh hoạt động giữa các các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý đồng thời cho phép doanh nghiệp dự đoán và phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Theo đó, các nhà quản lý tiết kiệm thời gian, nguồn lực và dự đoán kịp thời, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
FPT Digital tư vấn giải pháp Chuỗi cung ứng số hiệu chỉnh phù hợp doanh nghiệp, đảm bảo 5 giá trị cốt lõi
image
01.
Truyền tải thông tin thông suốt
Cung cấp thông tin xuyên suốt quá trình vận hành chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp sản xuất hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực và tăng lợi nhuận.
02.
Phân bổ nguồn lực
Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân bổ nguồn lực, tài sản, nhân sự và hàng tồn kho tới những địa điểm thích hợp bất cứ lúc nào.
03.
Giám sát, thu thập, tự động phân tích thông tin
Xác định lượng hàng tồn kho theo thời gian thực, ghi nhận phản ứng của người tiêu dùng, định vị phương tiện vận chuyển và thiết bị, sau đó tự động phân tích những thông tin này để giúp doanh nghiệp lên kế hoạch sản xuất và luân chuyển hàng hoá hiệu quả.
04.
Tạo bản sao số
Tối ưu hoá quy trình cung cấp nguyên vật liệu, sản xuất, phân phối và hậu cần bằng cách tạo ra bản sao số (digital twin) của hệ thống, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và giám sát quá trình này.
05.
Dự đoán nhu cầu thị trường
Thu thập, phân tích và dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp sẵn sàng nguồn lực, đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của thị trường.
Xây dựng chuỗi cung ứng số và tạo ra giá trị xuyên suốt mọi hoạt động của tổ chức, nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Các giải pháp nổi bật khác
Để thúc đẩy vận hành xuất sắc, bên cạnh có một chuỗi cung ứng số thì các sáng kiến ​​và lộ trình được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm thúc đẩy vận hành xuất sắc:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp