Tư vấn doanh nghiệp

Mô hình

kinh doanh

đổi mới

Mô hình kinh doanh đổi mới là chiến lược hướng tới xây dựng và cải tiến các mô hình kinh doanh mới nhằm sáng tạo cách thức kinh doanh mới, đem lại nguồn cung doanh thu, lợi nhuận mới cho tổ chức, đồng thời xây dựng sự đột phá trong cách thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ hay nền tảng.

Yếu tố cốt lõi

01

Mô hình hoạt động linh hoạt Agile

02

Tạo ra các mô hình sản phẩm và dịch vụ mới

03

Cung cấp trải nghiệm thông qua các nền tảng số mới

Tổng quan

Cốt lõi của mô hình kinh doanh đổi mới nằm ở tư duy sáng tạo liên tục và thử nghiệm để phát triển, tạo ra các nguyên mẫu sản phẩm mới, mô hình dịch vụ mới, cách thức mới để cung cấp trải nghiệm thông qua các nền tảng kỹ thuật số mới và trong mô hình hoạt động linh hoạt, thúc đẩy sự đổi mới.

Tư duy và cách thức làm việc mới

Mô hình kinh doanh đổi mới đòi hỏi sự đổi mới đến từ tư duy và cách thức làm việc khác biệt so với trước đây. Thay vì hạn chế sáng tạo vì lo ngại rủi ro, để tạo ra những mô hình đổi mới, doanh nghiệp sẽ thay đổi các hoạt động vận hành theo phương thức linh hoạt thông qua sự trao quyền nhiều hơn cho nhân viên, thúc đẩy nhân viên chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp sáng tạo, kết hợp thử nghiệm liên tục các ý tưởng mới thông qua các mô hình kiểm thử như thất bại nhanh và thường xuyên, thiết kế tinh gọn, v.v. Tuy nhiên, những ý tưởng sáng tạo về mô hình đổi mới này cũng cần xuất phát từ nhu cầu của thị trường.

Sáng tạo và đột phá

Trong thời đại số, sự phát triển của công nghệ cho phép thực thi những giải pháp, sáng kiến vận hành cải tiến và đột phá hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp cần kế thừa những thế mạnh sẵn có về công nghệ và dữ liệu khách hàng để mở ra những dịch vụ và sản phẩm mới. Cùng với đó, doanh nghiệp nào nắm bắt nhanh nhạy các cơ hội, các ý tưởng sáng tạo và ứng dụng phù hợp các giải pháp công nghệ sẽ ngày một phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Tư vấn chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp

Các nội dung tư vấn khác

Trong dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, bên cạnh tư vấn về "Mô hình kinh doanh đổi mới", chúng tôi cũng bao gồm các nội dung tư vấn khác:​
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp