Mô hình kinh doanh đổi mới

Kiểm nghiệm
ý tưởng mới

Một phương pháp làm việc linh hoạt để phát triển các sáng kiến ​​mới cho doanh nghiệp
Phát triển các sáng kiến ​​mới nhằm tối ưu hóa, đổi mới các hoạt động và mô hình kinh doanh đã trở thành một hoạt động thiết yếu trong tại mỗi doanh nghiệp.
Do đó, hoạt động đánh giá tính khả thi và kiểm nghiệm nhanh hiệu quả của các sáng kiến công nghệ mới không còn là mới đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tiết kiệm cả thời gian và nguồn lực, điều này đòi hỏi một phương pháp làm việc linh hoạt.
Digital PoC - Kiểm nghiệm ý tưởng mới
Digital PoC hay Proof of Concept là một dự án ngắn hạn nhằm kiểm nghiệm ý tưởng mới, kiểm thử việc ứng dụng sáng kiến số, nhận định mức độ ảnh hưởng trên một phạm vi nhỏ để đánh giá lợi tức đầu tư và xác định các mục đích sử dụng tiềm năng.
Để theo kịp những xu hướng mới nhất, đồng thời, đo lường hiệu quả ý tưởng công nghệ mới, thực hiện PoC là rất cần thiết. PoC có thể được thực hiện khi doanh nghiệp đang nỗ lực triển khai ý tưởng ở giai đoạn đầu, thử nghiệm ý tưởng mới hoặc phát triển sản phẩm tối ưu mới thay thế sản phẩm hiện tại đang đòi hỏi chi phí đầu tư cao. PoC mang đến sự nhìn nhận rõ ràng về mức độ khả thi của ý tưởng trong một giai đoạn ngắn.
c-definition image
Triển khai dự án Digital PoC cùng FPT Digital
FPT Digital giúp doanh nghiệp xây dựng phương thức và triển khai Digital PoC áp dụng quy trình Lean. Với bốn bước quy trình, các ý tưởng số sẽ nhanh chóng được kiểm thử, phát triển linh hoạt và cải tiến liên tục để thích ứng để đưa vào ứng dụng thực tế thị trường.
01.Lên ý tưởng
 • Nhận định vấn đề và các trường hợp ứng dụng cụ thể trong doanh nghiệp để đưa ra ý tưởng và định hướng
 • Phối hợp với khách hàng để xác định ý tưởng phù hợp với cơ hội thị trường
04.Triển khai
 • Phát triển kế hoạch triển khai
 • Phân tích nghiệp vụ để hiệu chỉnh phù hợp ứng dụng
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng Unit Test và DevOps để liên tục cải tiến và tích hợp
 • Phát triển sản phẩm để thương mại hoá
02.Đo lường
 • Thiết lập tiêu chuẩn cho giai đoạn đánh giá
 • Xác định các chỉ số để đo lường mức độ hiệu quả của ý tưởng
02.Đo lường
 • Thiết lập tiêu chuẩn cho giai đoạn đánh giá
 • Xác định các chỉ số để đo lường mức độ hiệu quả của ý tưởng
03.Phát triển
 • Xây dựng kiến trúc cho phép mở rộng tức thì và tái cấu trúc mã nguồn liên tục
 • Tái sử dụng các sản phẩm, nền tảng thành công từ trung tâm giải pháp số của FPT và tuỳ chỉnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
04.Triển khai
 • Phát triển kế hoạch triển khai
 • Phân tích nghiệp vụ để hiệu chỉnh phù hợp ứng dụng
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng Unit Test và DevOps để liên tục cải tiến và tích hợp
 • Phát triển sản phẩm để thương mại hoá
Áp dụng Digital PoC giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí
01
Thực hiện thành công PoC, ý tưởng công nghệ sẽ nhận được sự ủng hộ ban đầu, mở rộng cơ hội về nguồn vốn đầu tư để tiếp tục dự án, xây dựng các nguyên mẫu, sản phẩm. Ngược lại, PoC không thực hiện thành công, dựa trên kết quả, ý tưởng có thể được điều chỉnh theo định hướng mới hoặc có thể dừng lại ngay tại thời điểm đó để tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp.
02
Cùng FPT Digital xây dựng các dự án PoC để kiểm nghiệm những ý tưởng sáng kiến số mới một cách linh hoạt trên phạm vi nhỏ, nhanh chóng đánh giá mức độ khả thi và mức độ hiệu quả nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực, cũng như hạn chế những rủi ro doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình thực tế triển khai.
Các giải pháp nổi bật khác
Để xây dựng mô hình kinh doanh đổi mới, bên cạnh việc kiểm nghiệm ý tưởng mới thì các sáng kiến ​​và lộ trình sẽ được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm cung cấp trải nghiệm khách hàng vượt trội:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp