Khảo sát hiện trạng và đánh giá mức độ trưởng thành ESG
ESG Rank™ là giải pháp của FPT Digital nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện chính xác và đánh giá hiệu quả hiện trạng mức độ đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững theo các trụ cột E (Environment – Môi trường), S (Social – Xã hội) và G (Governance – Quản trị)
Giới thiệu
Giải pháp được xây dựng dựa trên bộ khung đánh giá ESG đã được chuẩn hóa, với những chức năng toàn diện, ưu việt và được điều chỉnh phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Giải pháp giúp doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện trong việc thực hiện, theo dõi và cập nhật mức độ đáp ứng ESG toàn diện nhất
Đánh giá mức độ đáp ứng ESG là cơ sở để xác định các mục tiêu trọng tâm trong lộ trình dài hạn hướng tới phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, các chỉ báo ESG cũng giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực, nâng cao vị thế trong dài hạn
3 Trụ cột E-S-G, 43 hạng mục chi tiết đánh giá trong 10 hạng mục lớn, dựa trên khung tiêu chuẩn quốc tế GRI
esg
Biến đổi khí hậu
Phát thải Carbon
Dấu chân Carbon sản phẩm
Lệ thuộc nhiên liệu hóa thạch
Tài trợ tác động môi trường
Rủi ro biến đổi khí hậu
Sử dụng tài nguyên
Thiếu nước
Đa dạng sinh học & sử dụng đất
Khai thác nguyên liệu
Ô nhiễm, chất thải
Khí thải độc hại & chất thải
Nguyên liệu đóng gói & chất thải
Lãng phí điện năng
Cơ hội môi trường
Công nghệ sạch
Công trình xanh
Năng lượng sạch & tái tạo
Giảm thiểu & đền bù Carbon
Tái chế & kinh tế tuần hoàn
Bảo vệ & phục hồi tài nguyên thiên nhiên
Ngăn ngừa & kiểm soát ô nhiễm
Nguồn lực con người
Quan hệ nhân viên và DEI
Điều kiện lao động
Đào tạo & phát triển
Tiêu chuẩn lao động bên thứ 3
Trách nhiệm sản phẩm
An toàn & chất lượng sản phẩm
An toàn hóa học
Bảo hiểm trách nhiệm
Riêng tư & bảo mật dữ liệu
Đầu tư có trách nhiệm
Ứng xử từ các bên liên quan
Khai thác gây tranh cãi
Minh bạch chuỗi cung ứng
Quan hệ cộng đồng
Cơ hội
xã hội
Tiếp cận truyền thông
Tiếp cận tài chính
Tiếp cận y tế
Cơ hội dinh dưỡng & sức khỏe
Quản trị doanh nghiệp
Đa dạng & cơ cấu HĐQT
Thu nhập CBNV & Quản lý cấp cao
Tư duy nhận trách nhiệm
Chuẩn mực kế toán
Quyền lợi cổ đông
An ninh mạng
Hành vi doanh nghiệp
Đạo đức & giá trị kinh doanh
Minh bạch thuế
Hối lộ & tham nhũng
ESG Rank là cơ sở ban đầu để định hướng và xác định mục tiêu chuyển đổi bền vững của doanh nghiệp
esg
Tìm hiểu thêm về Phát triển bền vững
Chuyển đổi số hỗ trợ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực sản xuất điện

Chuyển đổi số hỗ trợ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực sản xuất điện

22 Tháng Năm, 2024
Các quốc gia và ngành công nghiệp trên toàn thế giới đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ nhằm…
Tiềm năng phát triển nền kinh tế Hydorgen xanh (Green Hydrogen)

Tiềm năng phát triển nền kinh tế Hydrogen xanh (Green Hydrogen) 

17 Tháng Năm, 2024
Việc lạm dụng nhiên liệu hóa thạch làm phát thải lượng lớn khí carbon, gây ra biến đổi khí hậu…

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng xanh hoá ngành dầu khí  

14 Tháng Năm, 2024
Trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển bền vững, ngành dầu khí đang bước vào một giai đoạn đòi…
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.