Lập báo cáo phát triển bền vững ESG
Báo cáo ESG là báo cáo công bố thông tin về các yếu tố phát triển bền vững của doanh nghiệp theo tiêu chí ESG (Environment - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị). Quy trình báo cáo ESG bao gồm các hoạt động phân tích, lựa chọn chỉ tiêu, đo lường, tổng hợp và lập báo cáo công bố các thông tin trọng yếu của 3 trụ cột ESG
Tại sao cần thực hiện báo cáo về ESG?
Nhu cầu được cung cấp thông tin từ nhà đầu tư, kỳ vọng người tiêu dùng và các bên liên quan đặt ra yêu cầu về tính đầy đủ và minh bạch trong hoạt động cung cấp các thông tin phát triển bền vững.
Các chỉ số đánh giá theo các tiêu chí ESG giúp doanh nghiệp truyền đạt thông điệp về cam kết và tác động của mình đối với môi trường, xã hội đồng thời cung cấp cơ sở ban đầu để xây dựng chiến lược quản trị hiệu quả
Nguồn: Báo cáo đặc biệt đo lường chỉ số niềm tin của
Edelman: Tổ chức đầu tư
0%
Các nhà đầu tư tự tin rằng các công ty chú trọng đến sáng kiến về ESG sẽ đem lại cơ hội về mặt lợi nhuận trong dài hạn tốt hơn so với các công ty không chú trọng về ESG.

Báo cáo ESG nhằm thực hiện 2 nhóm mục tiêu chính

01
Xây dựng hình ảnh
Nâng cao danh tiếng tổ chức
74% những người được khảo sát lo ngại rằng việc không cải thiện hiệu suất ESG của tổ chức sẽ tác động tiêu cực đến thương hiệu và danh tiếng (Intexlex, 2022)
Ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
Việc ngày càng chú trọng đến các quy trình xung quanh tỷ lệ công bố ESG có thể khiến nhà đầu tư có lập trường chủ động hơn đối với các sáng kiến liên quan đến ESG
Ảnh hưởng hành vi tiêu dùng
Nghiên cứu từ McKinsey (2019): hơn 70% người tiêu dùng sẽ trả thêm 5% cho một sản phẩm xanh nếu nó đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự như một sản phẩm thay thế không xanh
02
Baseline cho lộ trình phát triển bền vững
Quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm
Việc liên kết thành công các tiêu chí ESG với hoạt động của chuỗi cung ứng có thể mang lại hiều lợi ích bền vững
Quản lý môi trường
Bảo vệ môi trường gắn với các mục tiêu kinh doanh và giảm chi phí, giảm rủi ro từ các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
Tuân thủ đạo đức kinh doanh
Việc tuân thủ các quy tắc ứng xử kinh doanh và thực hiện các biện pháp chống tham nhũng & chống hối lộ là cách tốt để phân biệt giữa các tổ chức có ý định quản trị tốt/kém
Duy trì lợi thế cạnh tranh
Doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề xã hội. Như vậy, đầu tư vào các yếu tố ESG là một phần của việc duy trì lợi thế cạnh tranh
Báo cáo ESG giúp Ban điều hành giải quyết các vấn đề quan trọng và đạt mục tiêu dài hạn
Mục tiêu chiến lược
01
Mục đích báo cáo bền vững đáp ứng nhu cầu các bên liên quan và phù hợp với chiến lược kinh doanh.
Những mục tiêu phát triển bền vững nào là quan trọng đối với công ty bao gồm các mục tiêu tạm thời và dài hạn.
Đối chuẩn mức độ đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững trong ngành.
b1
Quản lý rủi ro
Rủi ro và cơ hội có được tích hợp vào chiến lược dài hạn.
Quy trình xử lý rủi ro hiện tại của công ty có bao gồm việc xác định rủi ro từ yếu tố bền vững.
Quy trình ERM bao gồm các kế hoạch đánh giá và giảm thiểu tất cả các rủi ro liên quan.
Đánh giá ưu tiên các rủi ro và cơ hội phát triển bền vững và đưa vào quyết định phân bổ vốn, nguồn lực trong tương lai.
02
Minh bạch thông tin
Truyền đạt mục đích, mục tiêu cho nhà đầu tư và các bên liên quan (nội bộ & bên ngoại) để tạo niềm tin & thúc đẩy hợp tác.
Sử dụng thông tin định lượng và định tính để đo lường mục tiêu phát triển bền vững.
Công khai những cam kết bền vững quan trọng, phù hợp chiến lược phát triển bền vững.
Xác định số liệu có ý nghĩa để công ty sử dụng trong thiết lập mục tiêu và quản trị.
03
Các chuẩn mực báo cáo quốc tế trong việc báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam
Công bố hoạt động phát thải và giải pháp
Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp
Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính
Công bố sử dụng nguyên vật liệu và báo cáo tái chế
Tổng lượng nguyên vật liệu
Báo cáo nguyên vật liệu được tái chế
Công bố tiêu thụ năng lượng và giải pháp
Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp
Năng lượng tiết kiệm
Báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng
Công bố hoạt động sử dụng nước và giải pháp
Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng
Tỷ lệ phần trăm về tổng lượng nước tái chế
Công bố hoạt động sử dụng nước và giải pháp
Công bố chính sách người lao động và trách nhiệm cộng đồng
FPT đề xuất dự án tư vấn lập báo cáo bền vững ESG, bốn hạng mục công việc chính
Xác định mục tiêu báo cáo ESG
Nghiên cứu xu hướng và thông lệ báo cáo ESG trong ngành
Rà soát mục tiêu ESG phù hợp với chiến lược kinh doanh
Xác định phạm vi báo cáo và ảnh hưởng các bên liên quan
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu
Khuyến nghị bộ tiêu chuẩn GRI
Đánh giá mức độ trọng yếu và xác định các nhóm tiêu chí ESG phù hợp
Xây dựng hệ thống chỉ tiêu cho từng trụ cột ESG
Hợp nhất nội dung
Xác định thang rút tốc động và lập bản đồ trọng yếu
Thu thập dữ liệu & Lập báo cáo ESG
Thiết lập biểu mẫu, tư vấn quy trình thu thập dữ liệu
Phối hợp thu thập, xác minh, đảm bảo tính chính xác dữ liệu
Tính toán, rà soát, kiểm tra kết quả
Hỗ trợ lập báo cáo ESG
Hoạt động đào tạo & hỗ trợ truyền thông
Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức
Hỗ trợ rà soát nội dung, thiết kế để cung cấp ESG lần đầu
Hỗ trợ truyền thông, công bố báo cáo (nội bộ, bên ngoài)
Tìm kiếm các nhân tố chuyển đổi số làm đơn bản thúc đẩy ESG
Tìm hiểu thêm về lộ trình giảm phát thải
Chuyển đổi số hỗ trợ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực sản xuất điện

Chuyển đổi số hỗ trợ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực sản xuất điện

22 Tháng Năm, 2024
Các quốc gia và ngành công nghiệp trên toàn thế giới đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ nhằm…
Tiềm năng phát triển nền kinh tế Hydorgen xanh (Green Hydrogen)

Tiềm năng phát triển nền kinh tế Hydrogen xanh (Green Hydrogen) 

17 Tháng Năm, 2024
Việc lạm dụng nhiên liệu hóa thạch làm phát thải lượng lớn khí carbon, gây ra biến đổi khí hậu…

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng xanh hoá ngành dầu khí  

14 Tháng Năm, 2024
Trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển bền vững, ngành dầu khí đang bước vào một giai đoạn đòi…
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.