Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
Khảo sát ý kiến đóng góp
DxTalks: DxTalks: Net Zero – Hành trình chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp

  Quý vị đã xem bao nhiêu phần của DxTalks:

  Ít hơn 10 phútGiữa 10-20 phútGiữa 20-30 phútTôi đã xem toàn bộ DxTalks này

  Nhìn chung, quý vị cảm thấy hài lòng với DxTalks này ở mức độ nào? Mức độ hài lòng của quý vị đối với các hạng mục

  Hạng mục

  Vô cùng hài lòng

  Hơi hài lòng

  Bình thường

  Hơi không hài lòng

  Rất không hài lòng

  Người dẫn chương trình

  Vô cùng hài lòng

  Hơi hài lòng

  Bình thường

  Hơi không hài lòng

  Rất không hài lòng

  Nội dung chung của DxTalks này

  Vô cùng hài lòng

  Hơi hài lòng

  Bình thường

  Hơi không hài lòng

  Rất không hài lòng

  Thời lượng của các phiên

  Vô cùng hài lòng

  Hơi hài lòng

  Bình thường

  Hơi không hài lòng

  Rất không hài lòng

  Hình ảnh và thiết kế

  Vô cùng hài lòng

  Hơi hài lòng

  Bình thường

  Hơi không hài lòng

  Rất không hài lòng

  Trải nghiệm xem trực tuyến

  Vô cùng hài lòng

  Hơi hài lòng

  Bình thường

  Hơi không hài lòng

  Rất không hài lòng

  Quý vị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng dựa trên sự hữu ích của nội dung đối với quý vị?

  Vô cùng hài lòngHơi hài lòngBình thườngHơi không hài lòngRất không hài lòng

  Quý vị vui lòng đánh giá mức độ hài lòng dựa trên sự hấp dẫn, hứng thú trong các phần nội dung

  Vô cùng hài lòngHơi hài lòngBình thườngHơi không hài lòngRất không hài lòng

  Quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về mục nội dung nào?

  1. 02:37 - Ảnh hưởng biến đổi khí hậu tác động đến ngành nông nghiệp 2. 04:59 - Các chính sách Quốc tế 3. 09:52 - Những hướng chuyển đổi của bộ Nông nghiệp 4. 20:50 - Vai trò của doanh nghiệp trong mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp xanh 5. 28:03 - Các bên liên quan đến xanh hóa nông nghiệp 6. 36:36 - Vai trò của công nghệ trong phát triển kinh tế nông nghiệp xanh 7. 40:40 - Giải pháp về tài chính và tín dụng xanh

  Đánh giá chung / Cảm nhận khác của quý vị về DxTalks này:

  Anh chị muốn nghe và tìm hiểu thêm về lĩnh vực / nội dung nào khác trong chuyển đổi số? Vì sao?

  Đăng ký

   Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks