Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP06 | Xây dựng nền tảng công nghệ, tạo đà chuyển đổi số
40:25
Chia sẻ chung về chuyển đổi số 29 Tháng Tám, 2022

EP06 | Xây dựng nền tảng công nghệ, tạo đà chuyển đổi số

Nghe bản audio trên
Nội dung chính

Chuyển đổi số đã trở thành một phần tất yếu khi sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới đòi hỏi doanh nghiệp cần có những chiến lược và hướng đi phù hợp. Vì thế, chuyển đổi số tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ là một trong ba trụ cột chính và cần phải được thực hiện, giúp cho quá trình thực thi các chiến lược kinh doanh, vận hành và quản trị của doanh nghiệp nhanh hơn và hiệu quả hơn. Trong đó, cốt lõi của nền tảng công nghệ là hạ tầng hệ thống thông tin linh hoạt và an ninh bảo mật thông tin.

Vậy chiến lược công nghệ có vai trò như thế nào trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp? Các doanh nghiệp cần lưu ý gì và định hướng ra sao để có một hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin vững chắc? Bên cạnh đó, việc lưu tâm đến bảo mật hệ thống CNTT sẽ đem lại nhưng lợi ích gì? Làm thế nào để các doanh nghiệp có thể đảm bảo được bảo mật an toàn an ninh hệ thống thông tin?

Các mục nội dung
1. 03:58 - Vai trò của chiến lược công nghệ trong chuyển đổi số doanh nghiệp
2. 07:48 - Đặc điểm của một hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin vững chắc
3. 12:56 - Tầm quan trọng của việc bảo mật hệ thống CNTT trong chiến lược công nghệ
4. 20:25 - Cơ hội đem lại cho doanh nghiệp từ việc sử dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud)
5. 28:00 - Những điều doanh nghiệp cần lưu ý để đảm bảo an toàn và bảo mật khi xây dựng hạ tầng CNTT
6. 34:12 - Lời khuyên từ chuyên gia để doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số hiệu quả
Diễn giả
Ông Nguyễn Minh Đức
Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành, CyRadar
Ông Đỗ Đức Toàn
Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, Amazon Web Services Việt Nam
Ông Lê Hùng Cường
Phó Tổng giám đốc, FPT Digital
Ông Vương Quân Ngọc
Giám đốc tư vấn, FPT Digital
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks