Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP02 | Xây dựng lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp
52:13
Chia sẻ chung về chuyển đổi số 29 Tháng Tư, 2022

EP02 | Xây dựng lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp

Nghe bản audio trên
Nội dung chính

Nền tảng của việc chuyển đổi số thành công chính là việc xây dựng một lộ trình chuyển đổi số chặt chẽ với các giải pháp phù hợp với chiến lược và mức độ ưu tiên. Lộ trình chuyển đổi số chính là cầu nối giữa chiến lược và bài toán triển khai, vì thế, việc tiếp cận và xây dựng lộ trình chuyển đổi số cần được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng ở các tiêu chí.

Làm thế nào để xây dựng cầu nối vững chắc giữa chiến lược và bài toán triển khai? Những phương pháp và cách tiếp cận xây dựng lộ trình chuyển đổi số như thế nào là hiệu quả để quá trình triển khai thực tiễn được tối ưu?

Các mục nội dung
1. 1:35 - Các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp có thể nắm bắt và chuyển đổi số
2. 09:34 - Ý nghĩa của việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp
3. 17:21 - Xây dựng cầu nối giữa chiến lược và quá trình triển khai trên thực tế
4. 21:13 - Cách tiếp cận, các tiêu chí và các điểm cân nhắc khi xây dựng lộ trình
5. 26:08 - Kinh nghiệm chuyển đổi số thực tế của Tập đoàn Thiên Long
6. 38:34 - Thách thức các doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình xây dựng lộ trình & triển khai chuyển đổi. Các yếu tố đảm bảo thành công
7. 47:24 - Cộng tác, mở rộng và tạo ra thêm các giá trị mới trong quá trình chuyển đổi số
Diễn giả
Ông Nguyễn Đức Hạnh
Phó Tổng giám đốc CNTT, Tập đoàn Thiên Long
Ông Trần Việt Dũng
Chuyên gia tư vấn giải pháp, SAP Việt Nam
Ông Lê Vũ Minh
Giám đốc tư vấn chuyển đổi số, FPT Digital
Host Vương Quân Ngọc
Giám đốc tư vấn, FPT Digital
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks