Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
DxTalks: Net Zero – Hành trình chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp
43:43
27 Tháng Ba, 2024

DxTalks: Net Zero – Hành trình chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp

Nghe bản audio trên
Nội dung chính

Định hình nền kinh tế nông nghiệp xanh với những tiêu chí, tiêu chuẩn để nhận diện đúng trong đó nêu bật được giá trị thực của mục tiêu xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp xanh và bền vững sẽ có lợi như thế nào trong nền kinh tế.

Nhận định vai trò của CN đã tạo ra hàng loạt những nông sản đóng góp vào mục tiêu đưa nền nông nghiệp trở thành nền kinh tế nông nghiệp với những điều kiện mới như: Nông nghiệp xanh, bền vững, cân bằng carbon, …

Trao đổi kinh nghiệm, góc nhìn về các giải pháp chính sách, tài chính xanh, nhằm tối ưu hóa công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Một số những gợi ý định hướng cho các bên cùng xây dựng một nền kinh tế NN xanh

Các mục nội dung
1. 02:37 - Ảnh hưởng biến đổi khí hậu tác động đến ngành nông nghiệp
2. 04:59 - Các chính sách Quốc tế
3. 09:52 - Những hướng chuyển đổi của bộ Nông nghiệp
4. 20:50 - Vai trò của doanh nghiệp trong mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp xanh
5. 28:03 - Các bên liên quan đến xanh hóa nông nghiệp
6. 36:36 - Vai trò của công nghệ trong phát triển kinh tế nông nghiệp xanh
7. 40:40 - Giải pháp về tài chính và tín dụng xanh
Diễn giả
ThS. Vương Xuân Hòa
Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Môi trường
Ông Nguyễn Đức Tùng
Tổng thư ký Hiệp hội Công nghệ số VIDA
Ông Nguyễn Tuấn Anh
Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số và phát triển bền vững FPT Digital
Host Nguyễn Trang Nhung
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks