Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP10: Chuyển đổi số trong Quy hoạch tỉnh
44:50
Chia sẻ chung về chuyển đổi số 29 Tháng Mười Hai, 2022

EP10: Chuyển đổi số trong Quy hoạch tỉnh

Nghe bản audio trên
Nội dung chính

Quy hoạch tỉnh là một khâu quan trọng trong hệ thống quy hoạch quốc gia, và là công cụ giúp chính quyền các tỉnh thành phố quản lý tổng hợp về quy hoạch phát triển trên địa bàn của mình. Quy hoạch tỉnh sẽ giúp chính quyền các tỉnh, thành phố có được các định hướng, chiến lược phát triển địa phương trong thời gian xây dựng và thực hiện quy hoạch. Trong đó, sự tham gia tư vấn và đồng hành của các đơn vị tư vấn có uy tín và kinh nghiệm sẽ giúp chính quyền tỉnh, thành phố xây dựng được lộ trình quy hoạch tỉnh với với các mục tiêu rõ ràng, và giúp lồng ghép các yếu tố khác như ứng dụng thành tựu của cách mạng 4.0, chuyển đổi số thành công và hiệu quả.

Vậy việc hợp tác với đơn vị tư vấn có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch sẽ có vai trò như thế nào đến việc xây dựng kế hoạch quy hoạch của tỉnh? Làm thế nào để chính quyền có thể xác định được khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết khi quy hoạch? Chính quyền nên lưu ý gì khi tích hợp nội dung “Kinh tế số” vào quy hoạch tỉnh, thành phố; và nên có những kế hoạch, hành động nào để tăng tốc chuyển đổi số nói chung, kinh tế nói riêng?

Các mục nội dung
1. 04:50 - Bài học rút ra từ kế hoạch xây dựng quy hoạch tỉnh của chính quyền các nước đang phát triển
2. 10:16 - Cơ hội mà các tỉnh thành cần tận dụng khi xây dựng chiến lược quy hoạch tỉnh
3. 17:25 - Quy hoạch phát triển tỉnh, thành phố có ảnh hưởng ra sao khi tích hợp các yếu tố trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia
4. 21:17 - Khó khăn mà các địa phương đang gặp phải khi tích hợp chương trình chuyển đổi số vào quy hoạch tỉnh và cách giải quyết
5. 29:07 - Gợi ý cho các tỉnh, thành phố trong việc nắm bắt và tăng tốc chuyển đổi số nói chung, kinh tế số nói riêng
6. 35:22 - Nhận định về ý tưởng đột phá & các hoạt động thu hút đầu tư dưới góc nhìn của đơn vị tư vấn
Diễn giả
Bà Patti Wang
Phó Giám đốc hợp danh, McKinsey
Ông Nguyễn Quốc Trường
Trưởng ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Ông Nguyễn Đức Minh
Giám đốc tư vấn Chuyển đổi số công ty FPT Digital
Ông Vương Quân Ngọc
Giám đốc tư vấn, FPT Digital
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks