Tìm Kiếm Nhận thông báo và cập nhật về DxTalks
EP04 | Trải nghiệm khách hàng trong thời đại số
38:26
30 Tháng Sáu, 2022

EP04 | Trải nghiệm khách hàng trong thời đại số

Nghe bản audio trên
Nội dung chính

Hiện nay, tại Việt Nam, xu hướng tập trung xây dựng và nâng cao trải nghiệm khách hàng đang diễn ra. Báo cáo năm 2021 của KPMG cho thấy việc đưa trải nghiệm khách hàng vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp sẽ tiếp tục là trọng tâm được các lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hướng đến trong năm 2022. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp trên thị trường hiện nay vẫn đang tiếp tục khai thác các công nghệ mới nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng sự hài lòng của họ.

Vậy khi bước vào nền kinh tế số, các doanh nghiệp đang nhận định như thế nào về việc cần thiết phải xây dựng chiến lược chuyển đổi số “Xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội”? Trong quá trình triển khai, liệu có những rào cản hay thách thức nào đang cản trở các doanh nghiệp xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội? Việc ứng dụng công nghệ vào chiến lược xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội sẽ thay đổi vị thế của các doanh nghiệp ra sao?

Các mục nội dung
1. 3:07 - Tầm quan trọng và giá trị của chiến lược chuyển đổi số “xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội”
2. 7:06 - Những thách thức, rào cản cản trở doanh nghiệp trong việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội
3. 13:23 - Cách tiếp cận, phương pháp mà doanh nghiệp có thể áp dụng để tạo ra giá trị cho không chỉ khách hàng và doanh nghiệp
4. 18:46 - Các doanh nghiệp B2B đang ứng dụng công nghệ ra sao
5. 21:35 - Lời khuyên cho các doanh nghiệp khi xây dựng trải nghiệm khách hàng vượt trội
6. 29:22 - Nhận định của chuyên gia về thực trạng tiếp cận công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam
7. 32:26 - Ứng dụng công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp thay đổi cuộc chơi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số cung cấp các trải nghiệm khách hàng vượt trội
Diễn giả
Ông Peter, Phúc Huỳnh
Chủ tịch & Đồng Sáng lập, Cộng đồng CIO VIệt Nam
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Giám đốc tư vấn chuyển đổi số, FPT Digital
Host Vương Quân Ngọc
Giám đốc tư vấn, FPT Digital
Đăng ký

    Nhận thông báo và cập nhật những tin tức mới nhất về DxTalks