FPT Digital và đối tác triển khai quy hoạch một số tỉnh thành
Tin tức

FPT Digital và đối tác triển khai quy hoạch một số tỉnh thành

Trên hành trình chuyển đổi số của các tỉnh thành, hướng tới mục tiêu chung chuyển đổi số quốc gia, FPT Digital đã được lựa chọn và trở thành đối tác đồng hành cùng một số tỉnh thành thực hiện công tác quy hoạch ứng dụng công nghệ số.

FPT Digital và đối tác đã cùng ký thỏa thuận thực hiện lập quy hoạch một số các tỉnh thành, hướng đến hiện thực hóa tầm nhìn, các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh thành nói riêng cũng như của quốc gia nói chung. Quy hoạch tỉnh thành giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới trở thành các trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển công nghệ. 

Trọng tâm của lập quy hoạch lấy yếu tố người dân làm trọng tâm để cung cấp và phát triển môi trường, công việc, dịch vụ tốt. Vì vậy, quy hoạch cũng đề cao các yếu tố về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong quá trình ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0. 

Bản quy hoạch sẽ đưa ra những giải pháp, dự án cụ thể, đi từ thực tế, gắn liền với thế mạnh của tỉnh, từ đó tạo sự phát triển đột phá. Cụ thể, việc lập quy hoạch tỉnh sẽ được thực hiện dựa trên 3 tiêu chí: 

  • Xác định các điểm đột phá mang tính tiên phong, dẫn dắt dựa trên điểm mạnh có sẵn của tỉnh, đồng thời ứng dụng công nghệ thông minh để khai thác hiểu quả các tiềm năng, cơ hội.
  • Đưa ra các giải pháp khả thi và hiệu quả dựa trên kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và xu hướng thế giới trong sự cân đối giữa lợi ích và đầu tư hợp lý. 
  • Triển khai thần tốc, đem lại hiệu quả tức thời thông qua việc huy động nguồn nhân sự từ nội lực, kết nối với các đối tác năng lực nhằm triển khai các dự án trọng điểm. 

FPT Digital và đối tác, với kinh nghiệm đa dạng và sâu rộng trong tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh, thành phố Việt Nam và hiểu biết sâu sắc về văn hóa và con người Việt Nam cùng với hiện diện và kinh nghiệm trên toàn cầu, kỳ vọng đồng hành dài hạn cùng các tỉnh thành trong suốt quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, FPT Digital và đối tác cũng sẵn sàng hỗ trợ tỉnh xác định, gợi mở các cơ hội phát triển đột phá mang tính tiên phong, dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông minh, hiệu quả và thần tốc trong triển khai, đem lại hiệu quả tức thời. 

Tin tức khác
01. Tập đoàn Petrolimex và FPT Digital khởi động dự án Tư vấn xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số 02. Tiếp nối hành trình phát triển bền vững: FPT Digital hợp tác cùng Gas South trong dự án mới 03. FPT hợp lực cùng Faeger – Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nông nghiệp xanh tại Việt Nam 04. Xây dựng nền tảng công nghệ tạo đà chuyển đổi số
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.


    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
    Xác nhận