Mr. Vương Quân Ngọc
Digital Strategy

Mr. Vương Quân Ngọc

Nghiên cứu nổi bật
01. Ngành truyền thông báo chí trong thời đại số – Rộng cửa, rủi ro cao 02. Công nghiệp 4.0 đem lại những thay đổi căn bản trong ngành sản xuất 03. Xu hướng ứng dụng AI trong ngành Bảo hiểm tại Việt Nam 04. Ứng dụng công nghệ trong mảng dịch vụ xét nghiệm y tế
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.


    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
    Xác nhận