Vietsovpetro với sự đồng hành của Liên danh FPT- Petrosouth đã hoàn thành xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai chuyển đổi số toàn diện hướng tới phát triển bền vững
Tin tức

Vietsovpetro với sự đồng hành của Liên danh FPT- Petrosouth đã hoàn thành xây dựng lộ trình và kế hoạch triển khai chuyển đổi số toàn diện hướng tới phát triển bền vững

Sau gần 300 ngày nỗ lực đồng hành, liên danh FPT – Petrosouth cùng Vietsovpetro đã tổ chức thành công buổi Báo cáo tổng thể dự án “Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (IT Master Plan) của Vietsovpetro kết hợp hội thảo văn hóa số, chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai lộ trình theo kết quả tư vấn, phù hợp với tình hình thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro. Báo cáo tổng thể của dự án đã trình bày chi tiết các kế hoạch và mục tiêu nhằm đưa Vietsovpetro trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực dầu khí – năng lượng, thông qua khai thác toàn diện các năng lực số.

Liên doanh Vietsovpetro là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, doanh nghiêp hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò địa chất và khai thác Dầu khí tại Việt Nam nên có rất nhiều lợi thế khi bước vào giai đoạn chuyển đổi số. Đó là chủ trương và chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030 đã được vạch rõ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân, đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Trong CMCN 4.0, chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu khách quan và sẽ diễn ra toàn diện trong mọi mặt đời sống và trên phạm vi toàn cầu. Nhận thức rõ về những lợi ích mà CĐS đem lại, Petrovietnam xác định công tác CĐS trong toàn Tập đoàn là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Vietsovpetro cũng không nằm ngoài xu thế chuyển dịch tất yếu này. Để xác định rõ lộ trình và kế hoạch hiện thực hóa bức tranh tương lai trong chuyển đổi số, đồng thời tối ưu hiệu quả ngay từ những bước đi đầu tiên, Vietsovpetro đã sử dụng dịch vụ Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin từ liên danh hai nhà thầu hàng đầu Việt Nam là FPT và Petrosouth vào năm 2023.

Ngày 25/4 vừa qua, tại Vũng Tàu, dự án “Tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin (IT Master Plan) của Vietsovpetro” đã được báo cáo hoàn thành với sự tham dự của đầy đủ các lãnh đạo Vietsovpetro, FPT và Petrosouth cùng các cấp quản lý, đội chuyên gia dự án các bên.

Buổi Báo cáo tổng thể dự án với sự tham dự của đầy đủ các lãnh đạo Vietsovpetro, FPT và Petrosouth cùng các cấp quản lý, đội chuyên gia dự án các bên.

Khai mạc chương trình, Ông Trần Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro giới thiệu về ý nghĩa và mục tiêu của buổi báo cáo dự án. Ông tin tưởng kết quả dự án tư vấn giúp triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện đạt hiệu quả cao, mang đến những bước chuyển mình và đột phá cho Vietsovpetro trong thời gian tới.

Ông Trần Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro điều hành chương trình báo cáo dự án.

Báo cáo dự án gồm 9 hạng mục nêu bật quá trình xây dựng kiến trúc tổng thể cho chuyển đổi số; xây dựng lộ trình triển khai các sáng kiến số cho từng giai đoạn của dự án từ năm 2024 đến 2030 theo mục tiêu số hóa hoạt động sản xuất, tối ưu hóa quản trị vận hành bằng cách tận dụng hệ thống và hạ tầng số hiện có; phát triển hệ thống CNTT, các biện pháp quản lý rủi ro trong quá trình triển khai và đổi mới mô hình kinh doanh thông qua năng lực số. Đồng thời, báo cáo còn đề cập đến việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ mục tiêu kinh doanh dịch vụ và năng lượng sạch bền vững.

Cụ thể, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là duy trì sản lượng khai thác dầu khí ổn định ở mức trung bình 2.8 triệu tấn/năm, Vietsovpetro còn hướng tới mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo gia tăng tỷ trọng đóng góp của các mảng kinh doanh khác ngoài hoạt động khai thác dầu khí, bao gồm dịch vụ dầu khí, đầu tư điện gió ngoài khơi, dịch vụ điện gió ngoài khơi đạt tỷ trọng doanh thu 15% cuối năm 2025, 30% cuối 2030 và 60% cuối 2033.

Các mục tiêu trên sẽ được hiện thực hóa qua 23 sáng kiến số toàn diện, từ phục vụ khối nghiệp vụ chuyên môn trong thăm dò khai thác dầu khí như địa chất, khoan, khai thác, phát triển mỏ, thiết kế, xây lắp, bảo dưỡng; đến khối quản trị vận hành, an toàn thông tin, nền tảng công nghệ thông tin, văn hóa số và nhân lực số của Vietsovpetro. Lộ trình triển khai sẽ trải qua 3 giai đoạn, từ kiện toàn nguồn lực đến chuẩn bị chuyển đổi trong 2024-2025 và tiến tới hoàn toàn làm chủ chuyển đổi vào 2033.

Ông Vũ Mai Khanh –Tổng giám đốc Vietsovpetro chỉ đạo và định hướng cho bước triển khai tiếp theo của dự án chuyển đổi số giai đoạn 2024-2026, tầm nhìn 2030.

Chỉ đạo cho giai đoạn triển khai tiếp theo, ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Vietsovpetro đã nhấn mạnh về việc đảm bảo triển khai khả thi, quản lý rủi ro và liên tục đánh giá cập nhật theo thực tế. Để đảm bảo triển khai khả thi các sáng kiến số, ông yêu cầu toàn bộ các đơn vị tuân thủ theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, bám sát những yêu cầu kỹ thuật cho việc ra bài thầu và chọn thầu. Triển khai chuyển đổi số có tính hệ thống rất cao, do đó cần nhận diện và quản lý tốt những rủi ro có thể xảy ra. Hơn nữa, công nghệ đang phát triển rất nhanh nên chúng ta cần liên tục đánh giá và cập nhật, điều chỉnh cho các chiến lược chuyển đổi số, ông Khanh kết luận.

Về yếu tố triển khai thành công, đại diện cho liên danh FPT và Petrosouth, ông Trần Đức Trung phát biểu: Chúng tôi đặt vấn đề trọng tâm của các dự án đầu tư chiến lược sẽ tập trung vào các công nghệ kỹ thuật số có tác động cao, độ phủ rộng trong các hoạt động của Vietsovpetro, ví dụ như trí tuệ nhận tạo, máy học trong địa chất, trong công nghệ mỏ khoan và khai thác. Các dự án đầu tư được thông qua các sáng kiến số đã được đánh giá hiệu quả đầu tư với các lộ trình rõ ràng, thí điểm trên phạm vi hạn chế. Sau đó qua đánh giá hiệu quả sẽ triển khai nhân rộng trên toàn hệ thống. Chúng tôi cũng đề xuất đến việc các sáng kiến số có khả năng triển khai nhanh. Trong báo cáo cũng đề cập đến những đầu tư mang tính dài hạn, căn bản, ví dụ như đầu tư về hạ tầng an ninh thông tin, nền tảng dữ liệu. Đó là nền móng cho các sáng kiến số và ứng dụng cho tương lai của Vietsovpetro.

Ông Trần Đức Trung, đại diện liên danh tư vấn báo cáo và tổng kết các hạng mục của dự án tư vấn.

Hướng tới sự chuyển đổi thành công, báo cáo dự án đã nêu rõ các phương án xây dựng các khung quản trị thay đổi, các phương pháp quản trị thay đổi, nhấn mạnh vào sự tương tác và sự phối hợp sự tham gia các đơn vị, bộ phận, cá nhân các cấp . Đối với an toàn thông tin, trong báo cáo đã đề xuất các hướng nâng cao các giao thức bảo mật, sử dụng các giải pháp bảo mật mạnh mẽ hơn, đối phó các thách thức đe dọa mới và bảo vệ dữ liệu hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsopetro. Chúng tôi cũng hy vọng và tin tưởng rằng kết quả của dự án tư vấn chuyển đổi số này sẽ giúp được Liên doanh Vietsovpetro có bản đồ chiến lược rõ ràng, mạch lạc hướng tới sự thành công cho mục tiêu trở thành công ty Dầu khí và năng lượng hàng đầu Đông Nam Á, góp phần đáp ứng nhu cầu gia tăng năng lượng trong sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam theo hướng hiệu quả và bền vững, ông Chung nói.

Ông Đặng Đình Công – Giám đốc trung tâm CNTT và liên lạc Vietsovpetro tổng kết công tác đánh giá các báo cáo của dự án tư vấn.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Đình Công – Giám đốc trung tâm CNTT & LL Vietsovpetro, đại diện tổ điều phối dự án tổng kết về công tác đánh giá các báo cáo dự án. Ông cho biết, toàn bộ các báo cáo thành phần của dự án đều được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng qua nhiều công đoạn đóng góp ý kiến, sửa đổi và phê duyệt. Các bộ phận phòng ban Vietsovpetro đã đóng gần 600 ý kiến cho các hạng mục nội dung và tất cả đều được các chuyên gia dự án giải đáp, bổ sung thỏa đáng. Trong gần 300 ngày, từ những chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo và quá trình hợp tác đồng hành vô cùng nỗ lực của các bên trong việc thực hiện triển khai dự án tư vấn đã mang lại kết quả tốt đẹp hôm nay.

Ông Lê Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc FPT Digital trao đổi cùng các chuyên gia Vietsovpetro về tính khả thi cũng như tính cập nhật khi ứng dụng kết quả dự án tư vấn.

Ông Lê Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc FPT Digital đã trao đổi, thảo luận cùng các chuyên gia Vietsovpetro về tính khả thi cũng như tính cập nhật khi ứng dụng kết quả dự án tư vấn. Ông cho biết: “Lộ trình chuyển đổi số cần có kiến trúc tổng thể, trong đó kiến trúc số của của Vietsovpetro cần được thiết kế phù hợp, liên kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh doanh cốt lõi. Kiến trúc này cũng đảm bảo cho việc định hướng, quyết định đầu tư vào bất cứ công nghệ nào cũng đều đóng góp trực tiếp vào mục tiêu kinh doanh, tói ưu vận hành và chiến lược phát triển bền vững của Vietsovpetro. Với lộ trình đã được xây dựng, Vietsovpetro sẽ đảm bảo mức khả thi cao nhất của hành trình chuyển đổi số, giúp tối đa khả năng thành công trong quá trình thực thi”.

Với cách thực thi bài bản và sự cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên Vietsovpetro, chính là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công của quá trình chuyển đổi số và đóng góp vào việc đưa Vietsovpetro trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí – năng lượng tại khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo Vietsovpetro, FPT và Petrosouth cùng các cấp quản lý, đội chuyên gia dự án chụp ảnh lưu niệm.
Tin tức khác
01. Đơn vị thành viên ‘lên dây cót’ chuẩn bị gian hàng cho FPT Techday 2023 02. Năm 2023 các doanh nghiệp việt Nam sẽ tích cực tham gia Chuyển đổi số 03. Khai thác dữ liệu ESG nhờ AI – chìa khóa cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên số 04. Công nghệ – nền tảng lõi cho sản xuất tinh gọn
Đăng kí theo dõi ngay!
Cập nhật những xu hướng và phân tích mới nhất về chuyển đổi số với các bản tin điện tử của FPT Digital.


    Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
    Xác nhận