Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Báo cáo
Tháng Tư 2023 PDF - 34 trang

Phát triển kinh tế số là xu hướng tất yếu của các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Ở góc độ chính phủ, đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp thực hiện thúc đẩy nền kinh tế số nước nhà, trong đó con người là một trong những yếu tố trọng tâm. Nguồn nhân lực mới với tư duy số và kỹ năng số sẽ là lực lượng chủ yếu để triển khai và hiện thực hóa, quyết định sự phát triển của nền kinh tế số.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực số ngày càng cấp bách để có thể thành công chuyển đổi thành doanh nghiệp số. Theo khảo sát của FPT Digital, những doanh nghiệp có khối nhân sự số trưởng thành hơn sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cao hơn từ 12% đến 20% so với khối doanh nghiệp có nhân sự số kém hoàn thiện hơn. Tìm hiểu thêm về hiện trạng nguồn nhân lực số tại Việt Nam, cũng như những khuyến nghị để xây dựng nguồn lực này.

Những tác động từ nguồn nhân lực số đến hiệu quả và sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng, cũng như những khuyến nghị để xây dựng nguồn lực này được thể hiện trong báo cáo của FPT Digital với những nội dung chi tiết sau đây.

Báo cáo của FPT Digital về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực số, gồm:

  • Hiện trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực số cho kinh tế số tại Việt Nam
  • Chiến lược thu hút và phát triển nguồn nhân lực số hiệu quả
  • Câu chuyện thành công phát triển nguồn nhân lực số tại Việt Nam
Xác nhận