Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Báo cáo
Tháng Tám 2022 PDF - 44 trang

Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp đã cải thiện khả năng tiếp cận thông tin từ đầu vào đến thị trường tiêu thụ, tăng năng suất, hợp lý hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí hoạt động. Các sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng tốt hơn, sản lượng cao hơn và được phân phối nhanh chóng đến khắp các nơi trên thế giới.

Ngành Nông nghiệp trên toàn cầu đang được biến đổi nhanh chóng nhờ chuyển đổi số. Kỹ thuật số giúp cho nông nghiệp năng suất hơn, phát triển nhất quán hơn, sử dụng thời gian và nguồn lực hiệu quả hơn. Các sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng tốt hơn, sản lượng cao hơn và ngày càng được phân phối nhanh chóng đến nơi cần thiết trên toàn thế giới. Tuy nhiên, quá trình số hóa nông nghiệp và chuỗi giá trị thực phẩm có những thách thức nhất định cần vượt qua. Tìm hiểu thêm về những xu hướng, công nghệ số nổi bật trong ngành nông nghiệp cũng như những tiềm năng để phát triển nông nghiệp số bền vững tại VIệt Nam.

Báo cáo của FPT Digital về Chuyển đổi số tạo giá trị bền vững cho nông nghiệp Việt Nam, gồm:

  • Bối cảnh chuỗi giá trị ngành nông nghiệp
  • 5 công nghệ số tác động mạnh mẽ đến sự chuyển dịch chuỗi giá trị ngành nông nghiệp
  • 4 hướng đi đột phá để phát triển nông nghiệp số bền vững tại Việt Nam
  • Một số gợi ý cho doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam
Xác nhận