Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Báo cáo
Tháng Tám 2023 PDF - 35 trang

Ngành Dầu khí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế, cung cấp năng lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống hàng ngày thông qua việc khai thác, chế biến tài nguyên như dầu thô và khí tự nhiên. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức, OPEC dự báo nhu cầu sử dụng dầu thô vẫn tiếp tục tăng trong 3 – 5 năm tới, trong khi nguồn tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, do đó xu hướng chuyển đổi xanh bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ngành Dầu khí là bài toán tất yếu và cấp thiết cần thực hiện ngay.

Quá trình chuyển đổi cần đồng bộ trên toàn chuỗi giá trị dầu khí, gồm khâu thượng nguồn (thăm dò và sản xuất), trung nguồn (vận chuyển và lưu trữ) và hạ nguồn (thị trường tinh chế và bán lẻ). Và chuyển đổi số là câu trả lời cho bài toán trên, trong xu thế chuyển dịch năng lượng xanh, giúp doanh nghiệp Dầu khí tối ưu vận hành trong các hoạt động thăm dò và khai thác mỏ dầu khí, chuyển đổi sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Chuyển đổi số mang lại hiệu quả tối ưu nhờ cơ chế vận hành dựa trên dữ liệu. Tuy ngành dầu khí đi tiên phong trong việc sử dụng các công nghệ cao và các hoạt động trong chuỗi giá trị ngành Dầu khí có thể tạo ra hàng tỷ dữ liệu mỗi ngày, nhưng hiện tại chỉ có khai thác được tỷ lệ nhỏ trong công tác quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh.

Báo cáo của FPT Digital về Xu hướng chuyển đổi số ngành dầu khí, hướng tới phát triển bền vững, gồm những nội dung sau:

  • Tổng quan và thực trạng ngành dầu khí trên thế giới và tại Việt Nam.
  • Chuỗi giá trị ngành dầu khí.
  • Chuyển đổi số ngành dầu khí trên thế giới và tại Việt Nam.
Xác nhận