Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Báo cáo
Tháng Bảy 2023 PDF - 41 trang

Hướng tới các tiêu chuẩn ESG (Environmental, Social, Governance – bộ 3 tiêu chuẩn để đo lường yếu tố liên quan đến định hướng, hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp) là xu hướng toàn cầu, không thể tách rời khỏi chiến lược cốt lõi và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, trụ cột Environmental – Môi trường là chỉ tiêu hàng đầu, thể hiện cách doanh nghiệp quản lý và giảm thiểu tác động của hoạt động kinh doanh của mình đến môi trường, bao gồm cả trong các hoạt động trực tiếp và trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Khoảng 800 triệu việc làm hay hơn 25% lực lượng lao động toàn cầu và 5 ngành trọng yếu như nông nghiệp, công nghiệp nặng, năng lượng truyền thống, xây dựng và vận tải dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các yếu tố môi trường.

Việc đánh giá các vấn đề về môi trường trong bộ chỉ số ESG giúp doanh nghiệp nhận biết được rủi ro cũng như cơ hội của mình, xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt tới người tiêu dùng, nhà đầu tư và chính phủ, giúp tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong dài hạn. Hiện nay, các doanh nghiệp đa quốc gia đã triển khai những chiến lược linh hoạt, coi yếu tố môi trường là cốt lõi và đầu tư thích đáng, nhất là trong một số ngành như năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, chế biến thực phẩm hữu cơ.

Tại Việt Nam, xu hướng chuyển đổi xanh (Green Transformation – GX) hay còn là sự chuyển đổi hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững không dựa trên nhiên liệu hóa thạch và tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên đang được các doanh nghiệp tích cực nghiên cứu áp dụng. Đó là tập trung chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, phát triển nhân lực xanh, tái tạo năng lượng và ứng dụng công nghệ xanh. Theo xu hướng này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có những cơ hội nào và cần vượt qua những thách thức gì để đạt được khát vọng phát triển bền vững, FPT Digital sẽ phân tích trong những nội dung sau đây.

Báo cáo kỳ 2 của FPT Digital về Chuyển đổi xanh – Hướng tới tương lai bền vững, gồm những nội dung sau:

  • Tiếng chuông cảnh báo về môi trường.
  • Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đạt được khát vọng phát triển bền vững nhờ Chuyển đổi xanh.
  • Kết nối mục tiêu Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh.
Xác nhận