Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Báo cáo
Tháng Mười Hai 2023 PDF - 52 trang

Công nghệ đã đóng góp rất nhiều trong phát triển doanh nghiệp những năm qua. Công nghệ đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả hơn. Công nghệ đã cung cấp cho doanh nghiệp các công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, giúp họ hiểu sâu hơn về thị trường và khách hàng, tạo ra các cơ hội mới cho doanh nghiệp để mở rộng thị trường, thúc đẩy quá trình sáng tạo và phát triển sản phẩm và dịch vụ mới. Cùng với việc phát triển công nghệ, các biện pháp bảo mật thông tin cũng được cải thiện. Doanh nghiệp có khả năng bảo vệ dữ liệu của họ khỏi các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp hơn và quản lý rủi ro an toàn thông tin một cách hiệu quả hơn.

Tiếp tục gia tăng đầu tư vào công nghệ thông tin (CNTT) đang trở thành một xu hướng quan trọng trong hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. Hơn 30% doanh nghiệp tin tưởng vào hiệu quả giúp tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí do đầu tư vào CNTT. Mức đầu tư cho CNTT trong 2023 tăng trưởng mạnh so với 2022, tập trung vào các chức năng Quản trị, Nhân sự.

Giai đoạn 2024 – 2026 dự báo sẽ thu hút những khoản đầu tư lớn cho Điện toán đám mây, An ninh mạng, AI và các công nghệ bền vững.

Theo FPT Digital, cách tiếp cận công nghệ của doanh nghiệp chủ yếu theo 4 phương thức như:

Tập trung vào việc tối ưu hóa hệ thống CNTT để tăng cường bảo mật và cải thiện khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu; Bứt phá thúc đẩy các dịch vụ theo lĩnh vực ngành nghề chuyên sâu, tăng tốc độ truy cập điều phối thông tin dữ liệu và cho phép kết nối toàn bộ các hệ thống trên cùng một nền tảng; Tiên phong hướng đến việc tạo ra các đổi mới trong mô hình kinh doanh, thúc đẩy sự tương tác với nhân viên và khách hàng, đồng thời đẩy nhanh các chiến lược khai thác các thị trường mới và Công nghệ bền vững. Các doanh nghiệp đã nhận thức rõ về việc tích hợp các giải pháp công nghệ không chỉ mang lại lợi ích về kinh doanh mà còn cần mang lại lợi ich cho xã hội và môi trường.

Mỗi phương thức tiếp cận sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực và qui mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Báo cáo Tổng hợp các xu hướng năm 2023 và định hướng công nghệ 2024 – 2026 do FPT Digital thực hiện với mong muốn đóng góp thêm những góc nhìn toàn diện trong hoạch định chiến lược đầu tư CNTT của doanh nghiệp.

Báo cáo Tổng hợp các xu hướng năm 2023 và định hướng công nghệ 2024 – 2026, gồm những nội dung sau:

  • Các xu hướng công nghệ thế giới 2023 và dự báo 2024 – 2026
  • Chủ động dự báo và phòng ngừa rủi ro an ninh mạng – Preventive Cybersecurity
  • Nền tảng đám mây công nghiệp – Industry Cloud Platform
  • Siêu ứng dụng – Super Apps
  • AI tạo sinh – Generative AI
  • Công nghệ bền vững – Sustainable Technology
Xác nhận