Xem báo cáo
Những dữ liệu chủ chốt, những xu hướng mới và những phân tích từ chuyên gia trong thời đại số
Báo cáo
Tháng Mười 2023 PDF - 50 trang

AI – Artificial Intelligence hiện đang là công nghệ được quan tâm phát triển và ứng dụng bậc nhất hiện nay. Với đầu vào là dữ liệu, đầu ra là trí tuệ nên AI có thể tham gia vào mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng như đời sống xã hội. Ước tính quy mô thị trường AI từ gần 242 tỷ USD năm 2023 sẽ tăng tới 739 tỷ USD vào năm 2030.

Một trong những ngành ứng dụng AI sớm nhất và tăng trưởng nhanh nhất là Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán và Đầu tư tài chính. Hiện nay đã có những ngân hàng AI, hoạt động hoàn toàn trên môi trường số bên cạnh hệ thống những doanh nghiệp tài chính ngân hàng truyền thống lâu đời. Có thể thấy ứng dụng AI đã trở thành tất yếu và sẽ phát huy tối đa sức mạnh khi mà đặc thù các hoạt động đều tuân thủ những quy trình, quy chuẩn nghiêm ngặt của ngành này. Ước tính có tới 75% ngân hàng với tài sản trên 100 tỷ USD và 46% ngân hàng có tài sản dưới 100 tỷ USD hiện đang triển khai chiến lược AI. Quy mô thị trường AI trong ngành bảo hiểm ước tính tăng từ 6 tỷ USD năm 2023 tới khoảng 80 tỷ USD vào năm 2032. Với những doanh nghiệp chứng khoán và đầu tư tài chính thì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm dự báo khi tích hợp AI có tốc độ rất mạnh mẽ, lên tới 24,5% toàn cầu, 50% tại Bắc Mỹ và 29,1% tại Châu Á Thái Bình Dương.

Khi ứng dụng AI trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp dịch vụ Ngân hàng – Tài chính nói chung và riêng tại Việt Nam có những cơ hội hay những thách thức gì sẽ được FPT Digital nghiên cứu tổng quát trong báo cáo “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán và Đầu tư tài chính”, với những nội dung chính sau đây.

Báo cáo của FPT Digital về Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán và Đầu tư tài chính, gồm những nội dung sau:

  • Tiềm năng phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI)
  • Ứng dụng AI trong ngành Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán và Đầu tư tài chính
  • Cơ hội và thách thức khi ứng dụng AI của các doanh nghiệp ngành Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán và Đầu tư tài chính Việt Nam
Xác nhận